"24 timmar" - Engelsk översättning

SV

"24 timmar" på engelska

SV

24 timmar {pluralis}

volume_up
24 timmar
Elisabeth Jensen talade om 24 timmar långa transporter - det är inte nödvändigt.
Mrs Jensen spoke of 24-hours transport - not necessarily.
Romfördraget fördröjdes 24 timmar innan det kunde undertecknas på grund av bananer.
The Treaty of Rome was held up for 24 hours before it was signed because of bananas.
Det logiska värdet inom parentes är 0 eller 1, motsvarande 0 eller 24 timmar.
The logical value in parentheses is 0 or 1, corresponding to 0 or 24 hours.

Användningsexempel för "24 timmar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishVi ville inte bara ha veckoslut om mellan 24 och 45 timmar, utan även 36 timmar.
We did not just want weekends of between 24 and 45 hours, but also 36 hours.
SwedishRomfördraget fördröjdes 24 timmar innan det kunde undertecknas på grund av bananer.
The Treaty of Rome was held up for 24 hours before it was signed because of bananas.
SwedishDet logiska värdet inom parentes är 0 eller 1, motsvarande 0 eller 24 timmar.
The logical value in parentheses is 0 or 1, corresponding to 0 or 24 hours.
SwedishDetta tåg hade tydligen stått praktiskt taget obevakat i Calais i 24 timmar.
This train had apparently waited virtually unguarded at Calais for 24 hours.
SwedishDet jag vill att ni skall göra tar bara 24 timmar, är att skapa en rörelse.
What I want you to do, it only takes 24 hours, is: create a movement.
SwedishDebatten får äga rum tidigast 24 timmar efter tillkännagivandet.
The earliest the debate can take place is 24 hours after it has been announced.
SwedishOm du återställer en borttagen kontakt inom 24 timmar så återställs den helt i chattfunktionen.
So if you restore a deletedcontact within 24 hours, it will be fully restored in Chat.
SwedishI förmiddags garanterade ni oss en tidsfrist på 24 timmar för ändringsförslagen.
Madam President, this morning you guaranteed us 24 hours for the submission of amendments.
SwedishElisabeth Jensen talade om 24 timmar långa transporter - det är inte nödvändigt.
Mrs Jensen spoke of 24-hours transport - not necessarily.
SwedishDebatten får äga rum tidigast 24 timmar efter tillkännagivandet.
The earliest moment when this motion could have been announced is now.
SwedishDen dåliga nyheten är att du bara har 24 timmar kvar att leva."
The bad news is that you only have 24 hours to live." "That's terrible," said the patient.
SwedishHur ska man få bort och göra sig av med 100 miljoner höns på 24 timmar?
How do you remove and dispose of 100 million hens in 24 hours?
SwedishHur många här skulle uppskatta att under 24 timmar ha fyra kor i sin dubbelsäng eller tio får?
How many of us would appreciate having four cows or ten sheep in their double bed for 24 hours?
SwedishNu har vi 24 timmar på oss med parlamentet och trepartsmötet om handeln med utsläppsrätter.
We now have 24 hours of Parliament and the trialogue on trading in emissions rights in which to act.
SwedishI själva verket borde kommissionen i dessa fall kunna vidta krisåtgärder inom 24 timmar.
In actual fact, the Commission should, in those cases, be able to take crisis measures within 24 hours.
SwedishFör det första bör meddelande om behov av sådan hjälp lämnas inte 48 utan 24 timmar i förväg.
First of all, notification of such assistance should not be made 48 hours, but 24 hours, in advance.
SwedishExempelvis visar tidskoden [ h ]:mm:ss mer än 24 timmar.
For example, the time code [ h]:mm:ss will display more than 24 hours.
SwedishReserverade belopp kan finnas kvar på kontot från 24 timmar till 14 arbetsdagar, beroende på din bank.
Note: Authorization requests are sent each time you update a card.
SwedishDärefter måste djuren släppas ut, de måste få en viloperiod på 24 timmar, de måste få mat och vatten.
After that the animals must be let out, given a rest period of 24 hours and be fed and watered.
SwedishDet står att beslut om omröstning med namnupprop kan fattas senast 24 timmar före omröstningen.
Madam President, it says that roll calls may be taken with 24 hours notice.

Liknande översättningar för "24 timmar" på engelska

timmar substantiv
English