"1990-talet" - Engelsk översättning

SV

"1990-talet" på engelska

volume_up
1990-talet {enb. sing.}
EN
SV

1990-talet {enbart singularis}

volume_up
1990-talet
Jag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
I first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
Cirka fem operatörer lanserade globala satellittjänster i slutet av 1990-talet.
About five operators launched global satellite services in the late 1990s.
Under 1990-talet besökte jag Albanien flera gånger i egenskap av journalist.
Mr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.

Användningsexempel för "1990-talet" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishI slutet av 1990-talet nåddes överenskommelser om lån till Bulgarien och Ukraina.
At the end of the 1990s agreement was reached on a loan to Bulgaria and Ukraine.
SwedishVi borde redan på 1990-talet ha fått bukt med de problem som Siim Kallas tog upp.
We should have overcome all the problems that Mr Kallas mentioned in the 1990s.
SwedishJag föreslog i början av 1990-talet, att mycel är jordens naturliga Internet.
I first proposed, in the early 1990s, that mycelium is Earth's natural Internet.
SwedishUnder 1990-talet ökade användningen av cannabis markant i de flesta EU-länder.
During the 1990s, the use of cannabis considerably increased in most EU countries.
SwedishDärefter ändrades andelsförhållandet till 75:25 från mitten av 1990-talet till i dag.
Then, from the mid 1990s up to the present day, the share ratio changed to 75:25.
SwedishUnionens lagstiftning på telekommunikationsområdet går tillbaka till 1990-talet.
The Union's legal provisions in the area of telecommunications date back to the 1990s.
SwedishCirka fem operatörer lanserade globala satellittjänster i slutet av 1990-talet.
About five operators launched global satellite services in the late 1990s.
SwedishDärefter ändrades andelsförhållandet till 75: 25 från mitten av 1990-talet till i dag.
Then, from the mid 1990s up to the present day, the share ratio changed to 75:25.
SwedishDessa frågor diskuterades igenom i början av 1990-talet när debatten ägde rum.
These matters were discussed thoroughly in the early 1990s when the debate took place.
SwedishFaktum är att förhållandet har varit det omvända sedan början av 1990-talet.
The fact is that, in Europe, the opposite has been true since the start of the 1990s.
SwedishUnder 1990-talet ökade användningen av cannabis markant i de flesta EU-länder.
(FR) During the 1990s, the use of cannabis considerably increased in most EU countries.
SwedishDessutom började den ekonomiska stagnationen i Frankrike i mitten av 1990-talet.
Moreover, economic stagnation in France had started in the mid-1990s.
SwedishUnder 1990-talet besökte jag Albanien flera gånger i egenskap av journalist.
Mr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.
SwedishVar den gamla förpackningsförordningen från 1990-talet riktig, eller gjorde vi fel där?
Were the old Packaging Regulations from the Nineties right, or did we make mistakes?
SwedishDetta system utvecklades under 1990-talet och har varit fullt fungerande sedan 1998.
This system was developed throughout the 1990s and has been fully operational since 1998.
SwedishUngrare som lever i Rumänien måste ha hört liknande saker sedan början av 1990-talet.
Hungarians living in Romania must have heard similar things at the beginning of the 90s.
SwedishTjeckien avreglerade marknaden helt och hållet i början av 1990-talet.
The Czech Republic fully liberalised access to its market in the early 1990s.
SwedishDessa länder har under 1990-talet visat att man uppnår många fördelar.
During the 1990s, they were able to show the benefits that could be achieved.
SwedishFram till 1990-talet hade siffrorna sjunkit igen till 7 000, med bara 900 barn under ett år.
By the 1990s that had dropped again to 7,000 with only 900 under one-year-olds.
SwedishDet kändes som om vi såg samma bilder av protester och våld som vi såg på 1990-talet.
It felt like we were watching the same scenes of protest and violence seen in the 1990s.