"övervåld" - Engelsk översättning

SV

"övervåld" på engelska

EN

SV övervåld
volume_up
{neutrum}

1. juridik

övervåld
volume_up
assault {substantiv}
Trettio år av mördande övervåld och än i dag är han ute efter de kvarlämnade av detta olycksdrabbade folk.
Thirty years of murderous assault and still he goes after the remnants of those unfortunate people.
Om man inte bevisligen är medlem av partiet Zanu-PF utsätts man för trakasserier, diskriminering, övervåld, selektiv svälttaktik och mord.
If you are not a card-carrying Zanu-PF member then you are subject to harassment, discrimination, assault, selective starvation policies and murder.
Såväl i Göteborg som i Genua förekom övervåld och övergrepp från polisens sida som misshandel, godtyckliga gripanden och kränkande behandling av demonstranter som inte varit våldsamma.
In both Gothenburg and Genoa, the police used excessive force and abusive tactics, including assaults on and the arbitrary arrest and improper treatment of non-violent demonstrators.

Användningsexempel för "övervåld" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishVi fördömer alla former av våld och militärens och polisens övervåld.
We condemn every form of violence and the disproportionate use of the military and police.
SwedishJag kan inte heller förstå varför så mycket övervåld var nödvändigt mot fredliga demonstranter och oskyldiga förbipasserande.
I also do not understand why so much excessive violence was necessary against peaceful demonstrators and innocent passers-by.
SwedishDetta är övervåld!
SwedishEU med sin demokratiska tradition måste fördöma de repressiva åtgärder och det övervåld som har använts av upprätthållarna av lag och ordning och som har lett till dödsfall.
With its democratic tradition, the EU must condemn the acts of repression and disproportionate use of force by law enforcement, which has led to fatalities.
SwedishIbland får ordningsvakten ta i ordentligt och kamerorna blir ett rättsligt skydd för både vakt och privatperson ifall en anmälan om övervåld sker.
Sometimes the security guards must use physical force, and the cameras provide legal protection for both the guard and the person involved if a report of excessive use of force is submitted.
SwedishJag uppfattar att man, trots alla fina resolutioner, gärna hade sett att det övervåld som har skett i Kosovo får fortsätta för att ge möjligheten att framtvinga en lösning efteråt.
Despite all the fine-sounding resolutions, I sense that some people would not mind seeing the violence go on. Afterwards it would be that much easier to impose a solution.
SwedishEuropaparlamentet fördömer de repressiva åtgärderna och det övervåld som utövats av säkerhetsstyrkorna men ger sitt fulla stöd för den demokratiska processen i landet.
The European Parliament condemns the repressive measures and the disproportionate force employed by the security forces, but gives its strong support to the democratic process in the country.
SwedishSåväl i Göteborg som i Genua förekom övervåld och övergrepp från polisens sida som misshandel, godtyckliga gripanden och kränkande behandling av demonstranter som inte varit våldsamma.
In both Gothenburg and Genoa, the police used excessive force and abusive tactics, including assaults on and the arbitrary arrest and improper treatment of non-violent demonstrators.