"övertygande" - Engelsk översättning

SV

"övertygande" på engelska

SV övertygande
volume_up
{utrum}

övertygande (även: försäkrande)
volume_up
assuring {substantiv}

Synonymer (svenska) till "övertygande":

övertygande
Swedish

Användningsexempel för "övertygande" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch jag anser att det finns enkla, tydliga och mycket övertygande saker vi kan göra.
And there are a number of very clear, simple and forceful things that we can do.
SwedishOckså detta är ett övertygande skäl för oss att säga ja till denna förordning.
This too is therefore a compelling reason for us to say yes today to this regulation.
Swedish. – Charlotte Cederschiöld argumenterar som vanligt mycket övertygande för sin sak.
   . As usual, Mrs Cederschiöld makes a very compelling argument for her case.
SwedishKommissionen anser också att detta har varit en viktig och övertygande debatt.
It will give us the information we need to address substances of concern.
SwedishUtan att vilja misskreditera ministern anser vi inte att denna förklaring är övertygande.
We firmly suggest to the Council that it makes use of the flexibility instrument.
SwedishFör det andra anser jag inte att ert argument om brasilianskt nötkött är övertygande.
Secondly, I am not convinced about your argument regarding Brazilian beef.
SwedishDetta är min avsikt, och jag ber om ett övertygande stöd för betänkandet i kammaren!
That is my intention and I would ask the House to give this report overwhelming support!
SwedishJag måste ärligt säga att inte allt som sägs i Aldobetänkandet är alldeles övertygande.
To be frank, I am not entirely convinced by everything in Mr Aldo's report.
SwedishUtan att vilja misskreditera ministern anser vi inte att denna förklaring är övertygande.
With all due respect to the Minister, we find this explanation unconvincing.
SwedishDet pinsamt låga valdeltagandet bekräftade dessa analyser på ett övertygande sätt.
This analysis was impressively confirmed by the embarrassingly low turn-out in the election.
SwedishI princip håller jag alltså med om vad Hélène Flautre så övertygande sa.
Basically I also agree with the points put very cogently by Mrs Flautre.
SwedishMot bakgrund av detta verkar kungens skäl inte särskilt övertygande.
Against this background, the reasons given by the King appear somewhat unconvincing.
SwedishDet är ett rätts- och sakförhållande som vi inte finner särskilt övertygande.
That is a situation in law or in fact that we do not find credible.
SwedishDe var övertygande när årtiondet för integrering av den romska befolkningen utropades 2005.
They were credible at the time when the Decade of Roma Inclusion was launched in 2005.
SwedishHan sa att mina debatter var ogenomtänkta och ostrukturerade och inte alls övertygande.
He said my debates were unresearched, unstructured, and unconvincing.
SwedishTack också till föredraganden, Traian Ungureanu, för hans övertygande och nödvändiga betänkande.
I also wish to thank rapporteur Ungureanu for this compelling and necessary report.
SwedishÅrets budget är ett övertygande bevis på att gemenskapsmetoden fungerar.
(EL) Mr President, this year's budget is resounding proof that the Community method works.
SwedishArgumenten om den djävulske ledaren i Washington låter inte särskilt övertygande i mina öron.
I am not greatly persuaded of the arguments about the devilish hegemonist in Washington.
SwedishBeslutet att internera individer fattas på grundval av detaljerade och övertygande bevis.
The decision to detain individuals is made on the basis of detailed and compelling evidence.
SwedishDe har ett enda övertygande argument, nämligen att det föreslagna systemet kan leda till bedrägeri.
They have one valid argument, namely that the proposed system could lead to deceit.