"översätta till" - Engelsk översättning

SV

"översätta till" på engelska

EN

SV översätta till
volume_up
{verb}

översätta till (även: böja, kröka, formulera, avleda)

Liknande översättningar för "översätta till" på engelska

översätta verb
till adjektiv
English
till adverb
English
till preposition
till pronomen
English
...till pronomen
English

Användningsexempel för "översätta till" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:
To translate that into Welsh myself as I have to do in this Chamber at present:
SwedishEftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:
We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.
SwedishNu är det upp till politikerna att översätta denna debatt till enighet och kompromiss.
It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.
SwedishDet pågår ett projekt att översätta svensk lag till andra språk.
There is an ongoing project to translate Swedish law into other languages.
SwedishEtt generellt problem är att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärder, menar Tomas Faresjö.
A general problem is translating research results into concrete measures, Faresjö argues.
SwedishNaturligtvis bevisar man detta engagemang i att översätta dessa åtaganden till praktisk politik.
Of course the proof is in the commitment in translating those obligations into practical policies.
SwedishDet kanske inte går att översätta så bra till alla språk, men på engelska har det en utmärkt klang.
Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.
SwedishAtt politiskt översätta detta till riskförebyggande åtgärder är de europeiska institutionernas uppgift.
The political translation of risk assessment into risk management belongs with the European institutions.
SwedishSamma tolkar vägrar att översätta till nederländska när jag talar engelska, men jag skall gärna vara till lags.
The same interpreters refuse to translate into Dutch when I speak English, but I am happy to oblige.
SwedishEn del av er känner kanske till att Julius Nyerere ägnade sin fritid åt att översätta Shakespeare till swahili.
Some of you may be aware that Julius Nyrere spent his spare time translating Shakespeare into Swahili.
SwedishMen ni kan alla översätta det till engelska.
I am sure none of you will have difficulty understanding it.
SwedishNu återkommer de för att översätta detta till vår arbetsordning för att säkerställa att vårt arbete är öppet.
Now they are coming back to translate that into our Rules of Procedure to ensure that our work is transparent.
SwedishHan är utrustad med en ultraljudsdetektor som ska översätta fladdermössens högfrekventa signaler till hörbara ljud.
He’s equipped with an ultrasound detector that will translate the bats’ high-frequency signals into audible sound.
SwedishDe säger: vi har en innovativ idé, vi kan sälja den globalt, och därför är vi tvungna att översätta den till engelska.
They say: I have an innovative idea, I can sell it worldwide, and therefore I have to translate it into English.
SwedishDet är mycket lovvärt att ha uppfunnit mainstreaming, men det är ett ord som är svårt att översätta till Voltaires språk.
The invention of mainstreaming is very laudable, but the word is difficult to translate into the language of Voltaire.
SwedishDet är mycket lovvärt att ha uppfunnit mainstreaming , men det är ett ord som är svårt att översätta till Voltaires språk.
The invention of mainstreaming is very laudable, but the word is difficult to translate into the language of Voltaire.
SwedishEtt av sätten vi använder i mitt labb är att översätta ljus till ljud så att folk kan höra sin visuella värld.
Well, one of the ways we do in my lab and studio is we translate the light into sound and we enable people to hear their visual world.
SwedishDet kommer sedan att vara upp till rådet och parlamentet att översätta det till en budget i ett interinstitutionellt avtal.
It will then be up to the Council and Parliament to translate it into Financial Perspectives in an interinstitutional agreement.
SwedishFörfarandet beskrivs i termer av – ett ord som vi inte kan översätta till danska, men vars mening kan uttryckas med termen ”statskupp”.
The process is described in terms of – a word that we cannot translate into Danish but whose content is conveyed by the term .
SwedishFörfarandet beskrivs i termer av – ett ord som vi inte kan översätta till danska, men vars mening kan uttryckas med termen ” statskupp ”.
The process is described in terms of – a word that we cannot translate into Danish but whose content is conveyed by the term.