"övergrepp" - Engelsk översättning

SV

"övergrepp" på engelska

SV övergrepp
volume_up
{neutrum}

övergrepp (även: angrepp, misshandel, överfall, anfall)
volume_up
assault {substantiv}
EU: s Amsterdamfördrag är ett övergrepp på demokratin.
The Amsterdam EU Treaty is an assault on democracy.
I dag lades ironiskt nog anklagelserna om sexuella övergrepp mot denna person ned i Dublins underrätt.
Today, ironically in the Dublin district court, sex assault charges against this individual were dropped.
Det har förekommit tiotusentals rapporter om våldtäkt och sexuella övergrepp i denna region varje år.
There have been tens of thousands of reports of rape or sexual assault annually in the region.
Vad som är ännu värre är att Internet har blivit en kanal för sexuella övergrepp.
Even worse, the internet has become a channel for sexual abuse.
Just nu begås fruktansvärda övergrepp mot världens kvinnor i den religiös fundamentalismens namn.
The worst violations against women in the world are currently carried out on behalf of religious fundamentalism.
Det århundradets historia kom att innebära så mycket mer än bara ett antal övergrepp mot somliga nationer.
The history of that century came to be much more than just a sum of wrongs suffered by certain nations.

Synonymer (svenska) till "övergrepp":

övergrepp
Swedish

Användningsexempel för "övergrepp" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDessa övergrepp kan aldrig bortförklaras med hänvisning till inre angelägenheter.
Domestic affairs can never be pleaded as an excuse for atrocities of this kind.
SwedishÖvergrepp mot kvinnor berör oss alla; vi måste arbeta för kvinnofrid i Europa.
Attacks on women affect all of us. We must work for the safety of women in Europe.
SwedishVi vet att det begås stora övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i Algeriet.
We know that serious human rights violations are being committed in Algeria.
SwedishSexuella övergrepp får inte förbli orapporterade av rädsla för repressalier.
It should not be the case that sexual abuse goes unreported for fear of reprisals.
SwedishStränga sanktioner bör införas för alla de som är inblandade i dessa övergrepp.
Strict sanctions need to be imposed on everyone involved in such practices.
SwedishFlickor utgjorde 80 procent, och det fanns över 3 000 domäner med övergrepp mot barn.
Eighty per cent were female, and child abuse domains totalled more than 3 000.
SwedishÖvergrepp mot kvinnor är emellertid fortfarande ett betydande inslag i konflikter.
However, abuse of women is often still a major characteristic of conflicts.
SwedishÖvergrepp och förtryck fortsätter mot dem som kritiserar ockupationsmakten.
The abuse and oppression of those who criticise the occupying power continues.
SwedishDetta förslag innehåller många relevanta delar som handlar om övergrepp mot äldre.
This proposal contains many elements that are relevant to the abuse of elderly people.
SwedishEn av fem kvinnor blir offer för brutala övergrepp från sin äkta man eller partner.
One in five women suffers violence at the hands of their spouse or partner.
SwedishSomliga kommer från familjer där det förekommer fysiskt våld och sexuella övergrepp.
Some are from families in which there is physical violence and sexual abuse.
SwedishFN-styrkors inblandning i fall av sexuella övergrepp i Liberia och Haïti (omröstning)
Implication of the UN forces in sexual abuses in Liberia and in Haiti (vote)
SwedishFöljden blev att det fortfarande finns utrymme för dessa övergrepp att fortsätta.
As a result, there is still scope for allowing those abuses to continue.
SwedishSamma sak gäller sexuella övergrepp, som fortfarande är ett reellt och omfattande problem.
The same applies to sexual violence, which is a real and widespread phenomenon.
SwedishJag tycker att detta är ett allvarligt övergrepp mot vår konstitutionella princip.
I think that this is a serious attack on our constitutional principle.
SwedishJag vill också framhålla den skrämmande statistiken om övergrepp mot barn via Internet.
I will dwell on the horrifying statistics on child abuse via the Internet.
SwedishAngående: Politiskt ansvar för övergrepp under EU:s militära operationer
Subject: Political responsibility for abuses that occur during EU military operations
SwedishAtt däremot klona djur för ekonomisk vinning är ett etiskt övergrepp.
Cloning animals for economic purposes, on the other hand, is an ethical abuse.
SwedishDet är de ursäkter som alldeles för ofta framförs för obefogade övergrepp.
These are the excuses that are given all too often for extreme incidents.
SwedishSärskilt i dessa länder har tendensen att anmäla sexuella övergrepp vanligen varit låg.
These countries, in particular, typically had low levels of reporting sexual assaults.