"överfall" - Engelsk översättning

SV

"överfall" på engelska

SV överfall
volume_up
{neutrum}

1. allmänt

överfall (även: angrepp, misshandel, anfall, övergrepp)
volume_up
assault {substantiv}
Det är upprörande att chaufförerna skall behöva leva med oro för överfall och rån.
It is disgraceful that drivers should live in fear of assault and robbery.
Du vill väl inte även bli anklagad för överfall?
You don't want us to add assault to the other charges.
De som identifieras och registreras för överfall måste få tillträdesförbud till idrottsarenor vid stora idrottsevenemang.
Those who are identified and on file as having committed assault must be banned from entering stadiums during major sporting events.
överfall (även: nedgång, härstamning, förnedring, fall)
volume_up
descent {substantiv}

2. teknik

överfall
volume_up
cap {substantiv}

Synonymer (svenska) till "överfall":

överfall
Swedish
överfalla

Användningsexempel för "överfall" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFaran är stor för att extremister genom överfall skaffar sig tillgång till dessa vapen.
There is great danger that raids by terrorists will gain them access to these weapons.
SwedishAntalet överfall på oberoende aktivister och journalister ökar.
There is a growing number of attacks on independent activists and journalists.
SwedishI efterhand har det visat sig att dessa överfall äger rum regelbundet.
It now transpires that this kind of attack takes place regularly.
SwedishDet här är bara ett av många dokumenterade överfall på bussar som Laskar Jihad gjort sig skyldig till på Sulawesi.
Just one of the countless documented attacks on buses by Laskar Jihad in Sulawesi.
SwedishHan sade också att kvinnor och barn utsätts för våldtäkter och överfall i den krigshärjade regionen.
He also stated that 'women and children were being systematically raped and assaulted in the ravaged region'.
SwedishDe överfall som chaufförerna utsätts för när de rastar på de europeiska motorvägarna är ett av de stora problemen.
Assaults are one of the major problems encountered by drivers when they take rest breaks on European motorways.
SwedishVi måste otvetydigt fördöma detta överfall.
The attack deserves our unequivocal condemnation.
SwedishHan sade också att kvinnor och barn utsätts för våldtäkter och överfall i den krigshärjade regionen.
I would like to thank the President-in-Office for his response and understanding that actions have been taken, words have been said.
SwedishHur många fartyg har utsatts för överfall och rån i det område som övervakas genom operation Atalanta sedan denna inleddes?
How many vessels have been attacked and robbed in the zone covered by Operation Atalanta since the start of the operation?
SwedishDet är tredje gången som polisen inte utreder ett överfall, och jag vill därför uppmana parlamentets talman att ingripa.
I therefore call on the President to intervene here, in Parliament, because this is now the third attack that the police have failed to follow up.
SwedishDet faktum att polisen har gjort absolut ingenting när dussintals unga brottslingar har genomfört överfall kan inte vara en tillfällighet.
The fact that the police have done absolutely nothing while dozens of young musclemen have carried out assaults cannot be accidental.
SwedishÄrendet gäller även notoriska överfall, misshandel, våldtäkter och tvångskonvertering till islam.
This obliges us, as parliamentarians, to take an interest in this issue, which also involves assaults, beatings, rapes and forced conversions to Islam, all taking place on a regular basis.
SwedishJag skall bespara er närmare detaljer, men jag har hört att samma typ av överfall sedan skett i flera andra bilar, förra veckan också.
I will spare you the details, but I have heard that raids of the same kind have occurred several times since then involving other cars, even last week.
SwedishÖverfall på Galina Kozlova, ledamot i Styrelsen för organisationen Mari Ušem och chefredaktör för den litterära tidskriften Ontšõko (debatt)
The attack on Galina Kozlova, member of the board of the Mari national organisation Mari Ušem and editor of the literary magazine Ontšõko (debate)
SwedishAl Capone dömdes när allt kommer omkring bara för skattebedrägeri, och klarade sig undan straff för grövre brott, överfall, rån och omfattande plundring.
After all, Al Capone was only convicted of tax fraud, after having escaped any punishment for murder, violence, robbery and organised crime.
SwedishAlla har vi erfarit det faktum att det i Bryssel ständigt förekommer överfall inom sikthåll från parlamentet och att brottsligheten står på dagordningen där.
We are all aware that that there are constantly muggings in Brussels, within sight of this Parliament, and that out there, crime is the order of the day.
SwedishSom européer har vi en skyldighet att övervaka, lyfta fram och fördöma diskrimineringen av medborgarna i Mari, och överfall på deras företrädare och journalister.
As Europeans it is our duty to monitor, raise, and condemn the discrimination of Mari citizens, and attacks on their representatives and journalists.
SwedishDet faktum att polisen har gjort absolut ingenting när dussintals unga brottslingar har genomfört överfall kan inte vara en tillfällighet.
This danger exists; for many years the United States has provided financial and moral support for the democratic forces in Kyrgyzstan, and we must also begin to do the same.
SwedishJag vill här peka på gårdagens busstrejk i denna stad med anledning av det faktum att bussförarna protesterar mot otryggheten i sitt arbete, där överfall inträffar regelbundet.
Take yesterday's bus strike in this city, when bus drivers protested at the danger they run at work, where they are regularly the victims of violent attack.
SwedishDärför kan vi inte känna oss nöjda med att en utredning om Vladimir Kozlovs misshandel inte har gett några resultat på två år och att det nu sker ytterligare ett överfall.
Therefore, we cannot be satisfied with the fact that an investigation into the beating of Mr Kozlov has produced no results in two years and now there is a new incident.