"önskan" - Engelsk översättning

SV

"önskan" på engelska

volume_up
önskan {enb. sing.}
EN

SV önskan
volume_up
{utrum}

önskan (även: önskning)
volume_up
wish {substantiv} (something that you want)
Det är inte vår önskan och inte heller rådets önskan.
That is not our wish, nor is it the wish of the Council.
Den föreliggande gemensamma resolutionen tillmötesgår denna innerliga önskan.
The present joint resolution fulfils this fondest wish of ours.
En önskan var också att simulering borde finnas med tidigare i utbildningen.
The wish was also that simulation should be included earlier in the program.
volume_up
request {substantiv}
Detta är en önskan som jag vill framföra offentligt.
That is my request, which I would like to make a matter of public record.
Som föredragande hade jag egentligen bara en önskan att lägga till detta.
As rapporteur, I actually only had one additional request.
Kanske skulle vissa ledamöter kunna rätta sig efter denna önskan.
Perhaps certain Members could comply with that request.
önskan (även: gottfinnande, lust, åtrå, nöje)
volume_up
pleasure {substantiv}

Synonymer (svenska) till "önskan":

önskan

Användningsexempel för "önskan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFöredragandens önskan var ett mer ambitiöst mål: ytterligare 1,5 procentenheter.
Even the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%.
SwedishDärför måste jag tyvärr, i strid med min ursprungliga önskan, rösta emot stadgan.
That is why I had to go against my original intention and vote against the Statute.
SwedishDenna önskan har inte fått enhälligt stöd.
The Council insisted on including it but this step did not receive unanimous support.
SwedishMin önskan är att vi borde ge detta bistånd på ett effektivare och snabbare sätt.
My concern is that we should deliver that assistance more effectively and more rapidly.
Swedish. – Rådet har noterat er önskan och kommer att göra som jag tidigare har sagt.
   . The Council has noted your point and will do what I have just said.
SwedishDen nu till åren komna moderns innerligaste önskan är att få återse honom innan hon dör.
The mother, who is now elderly, desperately wants to see him again before she dies.
Swedish(Video) Storebror: Vi är ett folk, med en vilja, en önskan, ett ändamål.
(Video) Big Brother: We are one people with one will, one resolve, one cause.
SwedishInte ens då kunde alla av oss förverkliga vår önskan om fred och frihet.
Not all of us were able even then to realise our aspirations for peace and freedom.
SwedishOrdförandeskapet vill nå framgång, och det är dess önskan över allt annat.
The Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
SwedishVi var enhälliga i vår önskan att sända ut en tydlig signal i den här frågan.
We were unanimous in wanting to send out a clear signal on this matter.
SwedishNaturligtvis håller den spanska regeringen helt med denna önskan hos medborgarna.
The Government of Spain is certainly fully behind the people on this.
SwedishDenna budget återspeglar vår önskan att stärka och stödja Eurojust och Europol.
There is consensus on the need for us to take action to deal with it.
SwedishDet står i samband med folks djupa önskan om rättvisa i vår ekonomi.
It corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
SwedishMen om denna strategi skall lyckas måste det finnas en politisk önskan om partnerskap.
But if this approach is to succeed, there must be the political will for a partnership.
SwedishTyvärr har stats- och regeringscheferna i Amsterdam inte tillmötesgått denna önskan.
Sadly, the Heads of State and of Government at Amsterdam have failed to comply with this.
SwedishDen spanska regeringen önskan är att det inrättas en europeisk arresteringsorder.
The Spanish Government, for example, would like a European arrest warrant to be established.
SwedishVår önskan är att kommissionen engagerar sig kraftfullt för de funktionshindrade.
We would like the Commission to enter into a firm undertaking in relation to disabled people.
SwedishVi har självklart en mycket stark önskan att fullfölja detta verk tillsammans med er.
We of course look forward most keenly to continuing this task with you.
SwedishAtt under sådana förhållanden tala om en sysselsättningsstrategi blir bara en from önskan.
Under these conditions, talk about an employment strategy is nothing but pious hopes.
SwedishEuropaparlamentet har upprepat sin önskan om att bli grundligt rådfrågade i denna fråga.
The European Parliament has reiterated its will to be thoroughly consulted in this area.