"önskan" - Engelsk översättning

SV

"önskan" på engelska

volume_up
önskan {enb. sing.}
EN

SV önskan
volume_up
{utrum}

önskan (även: önskning)
volume_up
wish {substantiv} (something that you want)
Det är inte vår önskan och inte heller rådets önskan.
That is not our wish, nor is it the wish of the Council.
Den föreliggande gemensamma resolutionen tillmötesgår denna innerliga önskan.
The present joint resolution fulfils this fondest wish of ours.
En önskan var också att simulering borde finnas med tidigare i utbildningen.
The wish was also that simulation should be included earlier in the program.
volume_up
request {substantiv}
Detta är en önskan som jag vill framföra offentligt.
That is my request, which I would like to make a matter of public record.
Som föredragande hade jag egentligen bara en önskan att lägga till detta.
As rapporteur, I actually only had one additional request.
Kanske skulle vissa ledamöter kunna rätta sig efter denna önskan.
Perhaps certain Members could comply with that request.
önskan (även: gottfinnande, lust, åtrå, nöje)
volume_up
pleasure {substantiv}

Synonymer (svenska) till "önskan":

önskan

Användningsexempel för "önskan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishFöredragandens önskan var ett mer ambitiöst mål: ytterligare 1,5 procentenheter.
Even the rapporteur wanted to set a more ambitious objective of more than 1.5%.
SwedishDärför måste jag tyvärr, i strid med min ursprungliga önskan, rösta emot stadgan.
That is why I had to go against my original intention and vote against the Statute.
SwedishOm vår önskan ska gå i uppfyllelse måste vi stödja och samarbeta med Kroatien.
If our wishes are to become a reality, we need to assist and cooperate with Croatia.
SwedishGenom vår önskan att hjälpa kvinnorna riskerar vi att straffa dem på arbetsmarknaden.
In wishing to help women, there is a risk of penalising them in the job market.
SwedishDenna önskan har inte fått enhälligt stöd.
The Council insisted on including it but this step did not receive unanimous support.
SwedishMin önskan är att vi borde ge detta bistånd på ett effektivare och snabbare sätt.
My concern is that we should deliver that assistance more effectively and more rapidly.
Swedish. – Rådet har noterat er önskan och kommer att göra som jag tidigare har sagt.
   . The Council has noted your point and will do what I have just said.
SwedishJag tycker att vi i detta fall måste följa konsumenternas önskan så mycket som möjligt.
In this case I believe we must respect the consumers ' wishes as much as possible.
SwedishDen nu till åren komna moderns innerligaste önskan är att få återse honom innan hon dör.
The mother, who is now elderly, desperately wants to see him again before she dies.
SwedishInte ens då kunde alla av oss förverkliga vår önskan om fred och frihet.
Not all of us were able even then to realise our aspirations for peace and freedom.
Swedish(Video) Storebror: Vi är ett folk, med en vilja, en önskan, ett ändamål.
(Video) Big Brother: We are one people with one will, one resolve, one cause.
SwedishJag har sedan länge visat min önskan om att få uttala mig.
Madam President, I have been indicating for a long time that I wished to speak.
SwedishOrdförandeskapet vill nå framgång, och det är dess önskan över allt annat.
The Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
SwedishDenna budget återspeglar vår önskan att stärka och stödja Eurojust och Europol.
There is consensus on the need for us to take action to deal with it.
SwedishVi var enhälliga i vår önskan att sända ut en tydlig signal i den här frågan.
We were unanimous in wanting to send out a clear signal on this matter.
SwedishNaturligtvis håller den spanska regeringen helt med denna önskan hos medborgarna.
The Government of Spain is certainly fully behind the people on this.
SwedishDet står i samband med folks djupa önskan om rättvisa i vår ekonomi.
It corresponds to the profound aspiration of peoples for fairness in our economy.
SwedishJag delar era synpunkter helt och hållet och har till och med föregripit er önskan.
I fully agree with your remarks and have even been proactive in responding to your wishes.
SwedishDen spanska regeringen önskan är att det inrättas en europeisk arresteringsorder.
The Spanish Government, for example, would like a European arrest warrant to be established.
SwedishJag har förstått att någon har sett till att de flyttats tillbaka, mot talmannens önskan.
I understand that somebody has ordered their return, against the President's wishes.