"åt vänster" - Engelsk översättning

SV

"åt vänster" på engelska

EN
SV

åt vänster {adverb}

volume_up
åt vänster (även: kvar, till vänster)
Naturligtvis, jag har flyttat mig åt vänster och Falconer har flyttat sig ännu längre åt vänster.
Of course, I have moved to my left and Mr Falconer has moved even further left.
Sammanhängande dataområden summeras uppåt (kolumn) eller åt vänster (rad).
Connected data ranges are totalized upwards (column) or to the left (row).
Det här är fördelningen sedd i Tyskland -- väldigt annorlunda, förflyttad åt vänster.
This is distribution as seen in Germany -- very different, it's shifted to the left.

Användningsexempel för "åt vänster" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishDet här är fördelningen sedd i Tyskland -- väldigt annorlunda, förflyttad åt vänster.
This is distribution as seen in Germany -- very different, it's shifted to the left.
SwedishSammanhängande dataområden summeras uppåt (kolumn) eller åt vänster (rad).
Connected data ranges are totalized upwards (column) or to the left (row).
SwedishStenar är inte åt vänster, stenar är inte åt höger, de är antidemokratiska.
Mr President, stones are neither left nor right wing, they are simply anti-democratic.
SwedishNaturligtvis, jag har flyttat mig åt vänster och Falconer har flyttat sig ännu längre åt vänster.
Of course, I have moved to my left and Mr Falconer has moved even further left.
SwedishHerr Alavanos, jag har förstått att ni kastar de dokument åt vänster som ni har nämnt.
Mr Alavanos, I see that you have thrown to your left all the documents which you have just cited.
SwedishHär placerar Du den markerade mallen en kolumn längre åt vänster.
This is where you classify the selected Style by one column to the left.
SwedishMed den här ikonen infogar du en platshållare med en accent åt vänster (grav).
" a " refers to the placeholder in your formula which you would like to assign to the respective attribute.
SwedishI själva verket handlar det inte om att luta åt vänster eller åt höger; det handlar om pressfrihet.
This is not, in fact, about being left- or right-leaning; it is about freedom of the press.
SwedishVarje kedja, eller varje element, vill vridas åt höger eller vänster.
So each chain, or each element, wants to turn right or left.
SwedishJag tittade åt höger, i mitten, åt vänster, men inte åt extremvänstern.
I looked towards the right, towards the centre and towards the left, but not towards the extreme left.
SwedishDe följande kolumnerna i tabellen flyttas ett steg åt vänster.
The following columns are moved to the left by one position.
SwedishMed det här kommandot förskjuter Du den markerade dataserien i diagrammet bakåt (åt vänster).
Sends the selected data row backward (to the left).
SwedishRadera ett tecken åt vänster med backstegstangenten.
Press the Backspace key to delete one character to the left.
SwedishDen till höger kommer från en gul yta, i skugga, vänd åt vänster, sedd genom ett rosa filter.
The one on the right comes from a yellow surface, in shadow, oriented facing the left, viewed through a pinkish medium.
SwedishOm raden blir för lång kan Du flytta visningen av strukturraden åt vänster eller höger med två knappar.
The view of the structure line can be moved to the right or left using two keys in case the line is too long.
Swedishkolumner är antalet rader med vilket referensen förskjuts åt vänster (negativt värde) eller höger.
Columns is the number of columns by which the reference was corrected to the left (negative value) or to the right.
SwedishNär Du klickar på den här ikonen så kommer riktningen för den förbindelse som fästs här att vara från objektet och ut åt vänster.
If you click on this icon the connector placed here will exit the object to the left.
SwedishMed skifttangent plus tabbtangent flyttas en punktuppställning eller numrering med indrag upp ett steg (åt vänster) igen.
Press Shift and Tab together to move an indented bulleted or numbered list up one level (to the left).
SwedishKlicka här om du vill att de celler som ligger till höger om cellerna som ska raderas ska flyttas åt vänster efter en radering.
Use this option if cells to the right of the deleted ones are to be used to fill the resulting space.
SwedishMed kommandoknappen Vänsterpil flyttar du markeringen åt vänster om ordet ska delas längre fram.
Click on the left arrow button to move the highlighting to the left if you would like the word to be hyphenated at an earlier place.

Liknande översättningar för "åt vänster" på engelska

åt preposition
English
vänster adjektiv
åt alla håll adverb
English
åt höger adverb
English
åt norr adverb
till vänster adverb
English
till höger och vänster
åt andra hållet adverb