"åt alla håll" - Engelsk översättning

SV

"åt alla håll" på engelska

EN
SV

åt alla håll {adverb}

volume_up
åt alla håll (även: överallt, runt omkring)

Användningsexempel för "åt alla håll" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

SwedishAlla de europeiska medborgarna håller nog med om att det sände ett klart budskap åt alla håll.
European citizens would all agree that they sent a clear message in every direction.
SwedishHan uppmanar unionens " trogna" att företa kampanjer åt alla håll för att värva proselyter.
It calls on its "disciples' to carry out campaigns of religious conversion in every direction.
SwedishHan uppmanar unionens " trogna " att företa kampanjer åt alla håll för att värva proselyter.
It calls on its " disciples ' to carry out campaigns of religious conversion in every direction.
SwedishVi tittar åt alla håll i kammaren.
Mrs Schleicher, we take note of requests from all sides of the Chamber.
SwedishOm du försöker fly till fots, så är det öken tre veckor åt alla håll, så var snäll och ät något.
If you're trying to escape on foot, the desert is three weeks in every direction, so please, eat something.
SwedishDe slingrar sig nu åt alla håll för att inte behöva agera.
They are now wriggling every which way not to have to act.
SwedishJag ger er också rätt i att det nu måste signaleras åt alla håll att det handlar om att genomföra kompromissen.
I also agree with you that all parties must now signal their determination to make this compromise succeed.
SwedishAlla de europeiska medborgarna håller nog med om att det sände ett klart budskap åt alla håll.
   – Mr President, ladies and gentlemen, the biggest majority at the European elections last June was won by the abstainers.
SwedishDet går faktiskt att röra sig åt alla håll med det här betänkandet.
SwedishSamtidigt spretade slutresultatet i omröstningen vad gäller fördelar och nackdelar med biobränslen åt alla håll!
At the same time, the final result of the voting was scattered on all sides as regards the advantages and disadvantages of biofuels!
SwedishVi måste säga det åt alla håll.
SwedishNär det gäller användningen av pengar är det bra att pengarna nu har centraliserats, ty om man sprider skotten åt alla håll försvinner krutet all världens väg som en flock sparvar.
It is good that spending has become focused, as otherwise the buckshot gets scattered to the four winds.
SwedishOm vi vill bli sedda och företräda unionen måste vi åt alla håll sprida budskapet att vi finns här och att vår roll inte är kosmetisk.
For example, the account of the new counter-terrorism coordinator is not audited by the European Parliament, but comes directly under the Council's expenditure.
SwedishOm vi vill bli sedda och företräda unionen måste vi åt alla håll sprida budskapet att vi finns här och att vår roll inte är kosmetisk.
If we want to be taken notice of and to represent the Union, then we must send the message out in every direction that we are here and that our role is not cosmetic.
SwedishDärför är det inte förvånande att de många bidragen från kommissionens ordförandeskap och medlemsstaterna för närvarande tenderar att spreta åt alla håll.
It is not surprising, given all this, that the numerous contributions made by the presidency of the Commission and by the Member States tend, for the moment, to be spread too thin.

Liknande översättningar för "åt alla håll" på engelska

åt preposition
English
håll substantiv
alla pronomen
alla adjektiv