"år" - Engelsk översättning


Menade du är, vara, AR
SV

"år" på engelska

EN
SV

år {neutrum}

volume_up
år (även: årgång, året, årtal)
volume_up
year {substantiv}
År efter år, efter år, efter år, är de mer innovativa än alla konkurrenter.
Year after year, after year, after year, they're more innovative than all their competition.
Parlamentet kommer naturligtvis, i år och varje år, att ge konstruktiv kritik.
Of course Parliament will, this year and every year, offer constructive criticism.
Det handlar om överföringar för i år och om budgetfrågor för nästa år.
It is a question of transfers for this year and of budget issues for next year.

Användningsexempel för "år" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDet gäller Mumia Abu-Jamal som har varit dödsdömd i över 20 år. Han är inte rik.
This is the case of Mumia Abu-Jamal, who has been on death row for over 20 years.
SwedishNi känner till Helsingforsrapporten och Nicedeklarationen om idrott från år 2000.
You will remember the Helsinki report and the Nice Declaration on Sport in 2000.
SwedishEU strävar efter att bli den mest dynamiska och innovativa ekonomin inom fem år.
The EU aspires to be the most dynamic and innovative economy in five years’ time.
SwedishAlltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.
Since I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.
SwedishNär direktivet lades fram för två år sedan hade ingen kostnadsbedömning bifogats.
When it came forward two years ago there was no cost impact assessment attached.
SwedishDe olympiska spelen avskaffades år 393 av rent politiska skäl, som vi alla vet.
The Olympic Games stopped in 393 for purely political reasons which we all know.
SwedishUnder den andra hälften av år 1996 koncentrerades dialogen på drogproblematiken.
During the second half of 1996 the dialogue concentrated on the problem of drugs.
SwedishGenom att göra stora uppoffringar nådde den omedelbart stora framgångar år 2002.
By making great sacrifices, it achieved absolute success straight away in 2002.
SwedishSamtidigt offentliggjorde kommissionen sin rapport om konkurrenskraften år 2002.
At the same time the Commission published its report on competitiveness for 2002.
SwedishSedan konfliktens utbrott för sex år sedan har antalet dödsoffer ökat till 3 500.
The number killed since the conflict broke out six years ago has risen to 3 500.
SwedishKanske inte i dag, kanske inte på flera år, men att perspektivet faktiskt finns.
Perhaps not today, perhaps not in several years, but that perspective does exist.
SwedishVi har talat om detta i flera år, men hittills har inget omvandlats i praktiken.
We have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
SwedishÅr 2009 togs 832 800 euro i anspråk till följd av uppsägningar inom textilsektorn.
In 2009, EUR 832 800 was mobilised following redundancies in the textile sector.
SwedishVi kommer att öka vårt samarbete inom ramen för dessa program under kommande år.
We will be increasing our cooperation in those programmes in the coming years.
SwedishEfter nära nog fyra år har äntligen detta rationaliseringsarbete gett resultat.
After nearly four years, these rationalisation attempts have finally borne fruit.
SwedishAlla vet mycket väl att den gemensamma jordbrukspolitiken upplever sina sista år.
Everyone is well aware that the common agricultural policy is on its last legs.
SwedishBirgitta Salomonsson har jobbat som sjukgymnast under många år inom landstinget.
Birgitta Salomonsson has worked as a physiotherapist for many years in the county.
SwedishDe totala koncentrationerna: år 2025 kommer de väsentligen vara där vi var 1985.
The total concentrations: by 2025, they will be essentially where we were in 1985.
Swedish(Applåder) 47 år senare måste vi fortfarande oförtröttligt upprepa detta budskap.
(Applause) Forty seven years on, we must go on tirelessly repeating that message.
SwedishEfter femtio år tror jag nog man kan göra en kritisk utvärdering.
Mr President, I think that after 50 years we can take stock with a critical eye.