ES retumbar
volume_up
[retumbando|retumbado] {verb}

retumbar (även: resonar, reverberar)
Sus palabras siguen retumbando en esta Cámara.
Her words still echo in this Chamber today.
retumbar
retumbar (även: resonar)
volume_up
to boom out {vb} (voice, answer, gun)
retumbar
volume_up
to crash [crashed|crashed] {intran. vb} (make loud noise)
retumbar
volume_up
to grumble [grumbled|grumbled] {intran. vb} (rumble)
retumbar
volume_up
to pound [pounded|pounded] {intran. vb} (sound)
retumbar (även: resonar)
retumbar (även: redoblar)
volume_up
to roll [rolled|rolled] {intran. vb} (make noise)
retumbar
volume_up
to rumble [rumbled|rumbled] {intran. vb} (thunder)

Synonymer (spanska) till "retumbar":

retumbar

Användningsexempel för "retumbar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Spanishlos golpes hacían retumbar las paredes