"echar la espuela" - Engelsk översättning

ES

"echar la espuela" på engelska

echar la espuela
Vårt team har meddelats att en översättning av "echar la espuela" saknas.