ES darle una paliza a
volume_up
{verb}

1. allmänt

darle una paliza a
volume_up
to belt {tran. vb} [vard.]
darle una paliza a (även: cascar)
volume_up
to clobber {tran. vb} [vard.] (hit, batter)
darle una paliza a
volume_up
to do {tran. vb} (to beat up)
darle una paliza a (även: sacarle la mugre a)
volume_up
to do over {vb} [GBR] [slang] (beat up)
darle una paliza a
volume_up
to duff up {vb} [vard.]
darle una paliza a (även: aporrear)
volume_up
to pummel {tran. vb}
darle una paliza a
volume_up
to rough up {vb} [vard.]
darle una paliza a
volume_up
to thrash {tran. vb} (as punishment)
darle una paliza a (även: darle una tunda a, pegarle fuerte a)
volume_up
to wallop {tran. vb} [vard.] (strike)
darle una paliza a (även: pegarle a, darle un azote a)
volume_up
to whip {tran. vb} (lash)
darle una paliza a (även: sacarle la mugre a)
volume_up
to work over {vb} [slang]

2. vardagligt

darle una paliza a (även: pegarle a, fajar)
volume_up
to beat up {vb} [vard.]
darle una paliza a (även: pegarle a)
volume_up
to beat up on {vb} [vard.]
darle una paliza a
volume_up
to clobber {tran. vb} [vard.] (defeat heavily)
darle una paliza a (även: aplastar)
volume_up
to destroy {tran. vb} (defeat utterly)
darle una paliza a
volume_up
to hammer {tran. vb} [vard.] (defeat)
darle una paliza a (även: barrer con)
volume_up
to lick {tran. vb} [vard.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to plaster {tran. vb} [USA] [vard.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to punch out {vb} (beat up)
darle una paliza a
volume_up
to shellac {tran. vb} [USA] [vard.]
darle una paliza a (även: hacer papilla)
volume_up
to skunk {tran. vb} [USA] [vard.]
darle una paliza a
volume_up
to slam {tran. vb} [vard.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to slaughter {tran. vb} [vard.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to spread-eagle {tran. vb} [vard.]
darle una paliza a (även: hacer polvo)
volume_up
to thrash {tran. vb} [vard.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to trim {tran. vb} [USA] [vard.] (defeat decisively)
darle una paliza a (även: derrotar de forma aplastante)
volume_up
to trounce {tran. vb}
darle una paliza a
volume_up
to wallop {tran. vb} [vard.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to whack {tran. vb} (spank)
darle una paliza a
volume_up
to whip {tran. vb} [vard.] (defeat)
darle una paliza a
volume_up
to whitewash {tran. vb} [vard.] (defeat)

Användningsexempel för "darle una paliza a" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn
Spanishdarle una paliza a algn