"apúntelo" - Engelsk översättning

ES

"apúntelo" på engelska

Se exempelmeningar för "apúntelo" för att hitta översättningar enligt kontext.

Användningsexempel för "apúntelo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SpanishPara hacer doble clic en un elemento, apúntelo en la pantalla y, a continuación, haga clic dos veces rápidamente.
To double-click an item, point to the item on the screen, and then click twice quickly.
SpanishPara hacer clic en un elemento, apúntelo en la pantalla y, a continuación, presione y libere el botón primario (normalmente el botón izquierdo).
To click an item, point to the item on the screen, and then press and release the primary button (usually the left button).
Spanishapúntelo en mi cuenta
SpanishPara hacer clic con el botón secundario en un elemento, apúntelo en la pantalla y, a continuación, presione y libere el botón secundario (normalmente el botón derecho).
To right-click an item, point to the item on the screen, and then press and release the secondary button (usually the right button).
SpanishPara arrastrar un objeto, apúntelo en la pantalla, mantenga presionado el botón primario, mueva el objeto a una nueva ubicación y, a continuación, suelte el botón.
To drag an object, point to the object on the screen, press and hold the primary button, move the object to a new location, and then release the primary button.

Lär dig andra ord

Spanish
  • apúntelo

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.