"per" - Engelsk översättning

RO

"per" på engelska

volume_up
per {prep.}
EN
EN

"per" på rumänska

volume_up
per {prep.}
RO

RO per
volume_up
{preposition}

per
volume_up
per {prep.}
În primul rând, acesta se bazează pe ideea că globalizarea per se constituie o problemă.
For a start, it is based on the idea that globalisation per se is a problem.
Următoarele metode de plată suplimentare sunt disponibile per țară sau regiune.
The following additional payment methods are available per country or region.
Abonament la Office Professional Plus până la cinci dispozitive per utilizator.
Subscription to Office Professional Plus for up to five devices per user.

Användningsexempel för "per" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianAcest consens nu permite, per se, nicio posibilitate de a pune capăt crizei.
This consensus does not, in itself, allow for any possibility of ending the crisis.
RomanianDa, există semne de redresare în unele sectoare ale economiei Europei per ansamblu.
Yes, there are signs of some recovery in parts of Europe's wider economy.
RomanianTotuși, nu credem că, per ansamblu, nivelul bugetului UE ar trebui să crească.
However, we do not believe that the overall level of the EU budget needs to be increased.
RomanianTotuși, nu cred că, per ansamblu, nivelul bugetului UE ar trebui să crească.
However, I do not believe that the overall level of the EU budget needs to be increased.
RomanianPer ansamblu, raportul reprezintă un progres către un amestec modern de energie.
Overall, the report represents progress towards a modern energy mix.
RomanianPer ansamblu, concluziile noastre privind succesul preşedinţiei cehe sunt oarecum variate.
Overall, our conclusions about the success of the Czech Presidency are somewhat mixed.
RomanianAcest memorandum nu era destinat să devină, per se, o bază juridică pentru schimbul de date.
This memorandum was not intended to be, in itself, a legal base for any exchange of data.
RomanianToate acestea vor duce la economii de cost per ansamblu pentru multe companii.
This will result in overall cost savings for many businesses.
RomanianPer ansamblu, considerăm că acest raport este bun şi, prin urmare, am votat în favoarea sa.
Overall, we consider the report to be good, and therefore we voted in favour of it as a whole.
RomanianCred că, per ansamblu, acest proces a consolidat şi a întărit Comisia şi Parlamentul.
I believe that this process has, on the whole, empowered and strengthened the Commission and Parliament.
RomanianCu toate acestea, m-am abţinut în pivinţa rezoluţiei care, per ansamblu, este împotriva Cubei.
However, I abstained in the resolution, as a whole, against Cuba.
RomanianPer ansamblu, relaţiile noastre s-au îmbunătăţit în ultimii doi ani.
Overall, our relations have improved over the last two years.
RomanianNumărul atacurilor armate a crescut, de asemenea, cu 200 % per total.
The number of armed attacks also rose by 200% overall.
RomanianAşadar, deşi per ansamblu am votat pentru, există detalii propuse cu care nu suntem de acord.
Therefore, although we have voted in favour in general, there are proposed details with which we do not agree.
RomanianPer ansamblu, actualul raport nu a fost unul pozitiv.
Overall, the current report has not been a very positive one.
RomanianPer ansamblu, am putea fi aproape de un adevărat echilibru.
In the big picture, we could be close to real balance.
RomanianPrin urmare, UKIP a votat împotriva rezoluţiei per ansamblu, mai ales că este lipsită de impact legislativ
UKIP therefore voted against the resolution as a whole, especially as it is without legislative impact.
RomanianPer ansamblu, suntem aşadar mulţumiţi de compromis.
Overall, we are therefore pleased with the compromise.
RomanianÎn al doilea rând, nu propune nicio ieșire dintr-o situație complet nouă pentru politica energetică per ansamblu.
Secondly, it does not indicate any way out of a completely new situation for energy policy as a whole.
RomanianTotuși, acest lucru este în mod clar o problemă centrală, atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană per ansamblu.
Yet this is clearly a central problem, both in the euro area and in the European Union as a whole.