"a deține" - Engelsk översättning


Menade du a deţine
RO

"a deține" på engelska

RO a deține
volume_up
{verb}

1. allmänt

a deține (även: a primi, a permite, a stăpâni, a poseda)
Astăzi Comisia nu deține suficiente informații privind această chestiune specifică.
Today the Commission does not have sufficient information concerning this specific matter.
Dar să ne amintim faptul că Comisia nu deține competențe în acest domeniu.
But let us remember that the Commission does not have competence in this area.
Computerul nu deține cele mai recente actualizări pentru ruter.
Your computer doesn't have the latest updates for your router.
a deține (även: a ține, afirma, a reține, a susţine)
Pe de altă parte, energia nucleară ar putea deține cheia pentru viitorul nostru.
Nuclear energy, on the other hand, could hold the key to our future.
Mubarak deține și astăzi funcția de co-președinte al Uniunii pentru Mediterana.
Mubarak continues to this day to hold the office of co-president of the Union for the Mediterranean.
În următoarele șase luni, veți deține președinția Consiliului și vă veți confrunta cu multe provocări.
For the next six months, you will hold the Presidency of the Council, and many challenges await you.
Este ceva ce nimeni nu deține și nimeni nu poate suprima, nici noi, nici altcineva.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
Cine deține conținutul pe care îl amplasez în servicii?
Who owns the content that I put on the services?
Această eroare poate să apară dacă o firmă deține mai multe site-uri Web și utilizează același certificat pentru mai multe site-uri Web.
This error can occur if a company owns several websites and uses the same certificate for multiple websites.
a deține (även: a stăpâni, a poseda, avea, a deţine)
A doua întrebare, ce instrumente de presiune deține Uniunea Europeană?
Secondly, what pressure instruments does the EU possess?
Au rămas încă foarte multe probleme nerezolvate pentru a putea cădea de acord asupra eliminării obligației resortisanților albanezi și bosniaci de a deține viză pentru a intra în UE.
There are still too many issues unresolved to agree to abolish the requirement for Albanian and Bosnian nationals to possess a visa for entry into the EU.

2. "o poziție, o situaţie"

a deține (även: a ține, afirma, a reține, a susţine)
Pe de altă parte, energia nucleară ar putea deține cheia pentru viitorul nostru.
Nuclear energy, on the other hand, could hold the key to our future.
Mubarak deține și astăzi funcția de co-președinte al Uniunii pentru Mediterana.
Mubarak continues to this day to hold the office of co-president of the Union for the Mediterranean.
În următoarele șase luni, veți deține președinția Consiliului și vă veți confrunta cu multe provocări.
For the next six months, you will hold the Presidency of the Council, and many challenges await you.

3. "în închisoare"

4. "un oraș"

Ungaria deține Președinția pentru prima dată în istoria sa, ceea ce reprezintă întotdeauna un eveniment important în Uniunea Europeană.
Hungary is occupying the Presidency for the first time in its history, which is always an important event in the European Union.

Användningsexempel för "a deține" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianDacă nu vom schimba sistemul, guvernele și nu cetățenii vor deține controlul.
If we do not change the system, governments and not citizens will stay in charge.
Romanian. - Sunt mândră că țara mea deține în prezent președinția Consiliului.
in writing. - I feel proud that my country is the current President of the Council.
RomanianEste ceva ce nimeni nu deține și nimeni nu poate suprima, nici noi, nici altcineva.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
RomanianToate acestea, în timp ce Ungaria deține și Președinția Consiliului.
All of that, too, while Hungary is holding the presidency of the Council.
RomanianToate computerele sunt perechi; niciun computer nu deține control asupra unui alt computer.
All computers are peers; no computer has control over another computer.
RomanianUniunea nu mai deține resursele necesare pentru a-și finanța bugetul.
The Union no longer has the necessary resources to finance its budget.
RomanianFaceți Log on la computer utilizând un cont de utilizator care deține drepturi de administrator.
Log on to your computer with a user account that has administrator rights.
RomanianAș dori, să atrag atenția asupra problemei exonerării de obligația de a deține viză.
I would like to focus attention on the matter of visa waiver.
RomanianSeychelles deține o zonă economică exclusivă de 1 374 000 km² pentru o suprafață de uscat de 453 km².
Seychelles has a 1 374 000 km² exclusive economic zone for a land area of 453 km².
RomanianPrintre ele se află și Ungaria, care în prezent deține președinția.
Among them is Hungary, currently holding the Presidency.
RomanianÎn al treilea rând, exonerarea de obligația de a deține viză între UE și Rusia este obiectivul corect.
Thirdly, visa waiver between the EU and Russia is the right goal.
RomanianCentrul administrativ deține 2 500 de conturi agricole.
The administrative centre holds 2 500 agricultural accounts.
RomanianFrăția Musulmană promovează în mod deschis acest program și deține 20 % din preferințele electorale.
The Muslim Brotherhood is openly promoting this agenda and is credited with 20% of the electoral preferences.
RomanianCine deține conținutul pe care îl amplasez în servicii?
Who owns the content that I put on the services?
RomanianNicio țară și nici un grup de țări nu deține suveranitatea asupra Polului Nord sau asupra Oceanului Arctic care îl înconjoară.
No country or group of countries has sovereignty over the North Pole or the Arctic Ocean around it.
RomanianDG Întreprinderi și Industrie deține cunoștințele instituționale utilizate pentru exercitarea controlului asupra acestor procese.
The DG ENTERPRISE has the institutional knowledge used to exercise control over these processes.
RomanianWindows Mail deține un număr de vizualizări predefinite, care pot fi utilizate pentru schimbarea modului de afișare a mesajelor.
Windows Mail has a number of built-in views that you can use to change which messages are displayed.
RomanianȘi aici este clar - din păcate - cine deține puterea în UE, și anume marile întreprinderi și grupurile de interese.
Here, too, it is clear where - unfortunately - the weight lies in the EU, namely with big business and the lobbyists.
RomanianWindows RT deține suport integrat pentru VPN.
Windows RT has built-in support for VPN.
RomanianPentru a încărca fișiere pe un site Web FTP, de obicei aveți nevoie de anumite permisiuni din partea persoanei care deține site-ul.
To upload files to an FTP website, you usually need certain permissions from the person who owns the site.