"a dansa" - Engelsk översättning


Menade du dânsa
RO

"a dansa" på engelska

volume_up
a dansa {tran. vb}
volume_up
a dansa {intran. vb}

RO a dansa
volume_up
{verb}

to dance with gusto
a dansa (även: a tropăi, a juca)
a dansa (även: a sări, a sălta, a țopăi)
a dansa
a dansa
a dansa (även: a țopăi)

Användningsexempel för "a dansa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianDânsa a afirmat în nenumărate rânduri că și-a dorit să conducă o președinție favorabilă Parlamentului.
She said many times that she wanted to lead a parliament-friendly Presidency.
RomanianÎnţeleg pe deplin şi sunt de acord cu ceea ce dânsa a spus şi sper că şi PPE va înţelege.
I fully understand and also concur with what she said, so I hope that the EPP will understand as well.
RomanianEi bine, cel puţin eu am fost ales, domnule, spre deosebire de dânsa.
Well, at least I have been elected, Sir, unlike her!
RomanianDânsa a spus: "Să nu te îndoiești niciodată că un grup mic de cetățeni grijulii, angajați, pot schimba lumea.
She said: 'Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens can change the world.
RomanianCeea ce a spus dânsa este că eficienţa mandatului de arestare a justificat cazurile în care drepturile au fost încălcate.
What she actually said was that the effectiveness of the arrest warrant has justified the instances of rights violations.
RomanianDânsa, împreună cu alţi activişti pentru drepturile omului, au fondat în mod curajos Centrul pentru apărarea drepturilor omului din Teheran.
She, along with other human rights activists, bravely founded the Centre for the Defence of Human Rights in Tehran.
RomanianAş dori să mulţumesc şi doamnei comisar Malmström pentru faptul că, de la preluarea funcţiei de către dânsa, Comisia a început să dea dovadă de transparenţă.
I would also like to thank Commissioner Malmström because, since she has taken up her post, the Commission has started to show some transparency.
RomanianDânsa dorește să construiască locuințe pentru oameni; are o viziune măreață a ceea ce ar însemna pentru Egipt construirea unui milion de case pe parcursul a douăzeci de ani.
She wants to build houses for people; she has a big vision of what building a million houses over twenty years could mean for Egypt.
RomanianDânsa "uită”, de asemenea, faptul că aceştia pot minţi în legătură cu ţara de origine şi limbile vorbite, îşi pot distruge actele de identitate ş.a.m.d. pentru a nu fi deportaţi.
She also 'forgets' that they can lie about their origins and languages, and can destroy their papers and so on, so as not to be deported.