"a aparține" - Engelsk översättning


Menade du a aparţine
RO

"a aparține" på engelska

volume_up
a aparține {intran. vb}

RO a aparține
volume_up
{verb}

a aparține (även: a fi aplicabil)

Användningsexempel för "a aparține" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianResponsabilitatea de a-și educa proprii copii nu le aparține, în primul rând, lor?
Is it not their responsibility, first and foremost, to educate their own children?
RomanianCu toate acestea, responsabilitatea generală pentru acest proces aparține Comisiei.
Nonetheless, the overall responsibility for this process lies with the Commission.
RomanianSusțin pe deplin sustenabilitatea mediului deoarece viitorul nu ne aparține.
I am all for environmental sustainability because the future does not belong to us.
RomanianMarea este o zonă care aparține tuturor europenilor și face parte din patrimoniul nostru.
The sea is an area that belongs to all Europeans, and it is part of our heritage.
RomanianUn site Web aparține unei anumite categorii (cum ar fi un site Web pentru adulți).
A website belongs to a particular category (such as adult websites).
RomanianSite-ul Web este un site de interes general și nu aparține unei categorii.
The website is a general interest site and doesn't belong to a category.
RomanianMaxima aristoteliană elementară este că nimeni nu va avea grijă de ceea ce nu-i aparține.
It is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
RomanianResponsabilitatea pentru această situație nu aparține Parlamentului, ci Comisiei Europene.
The responsibility for this situation lies not with Parliament but with the Commission.
RomanianDa, toate conturile de utilizator, cu excepția contului Invitat vor aparține grupului de domiciliu.
Yes, all user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
RomanianToate conturile de utilizator, cu excepția contului Invitat vor aparține grupului de domiciliu.
All user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
RomanianComputerele dintr-o rețea de domiciliu pot aparține unui grup de domiciliu.
Computers on a home network can belong to a homegroup.
RomanianDacă vedeți cuvântul Asociat alături de Grup de domiciliu, înseamnă că PC-ul aparține unui grup de domiciliu.
If you see the word Joined next to HomeGroup, your computer belongs to a homegroup.
RomanianV-am explicat faptul că această decizie aparține guvernului.
I have explained to you that this was the government's decision.
RomanianDacă vedeți cuvântul Asociat alături de Grup de domiciliu, înseamnă că computerul aparține unui grup de domiciliu.
If you see the word Joined next to HomeGroup, your computer belongs to a homegroup.
RomanianȘtim cu toții că principala responsabilitate pentru integrarea romilor le aparține statelor membre.
We all know that the primary responsibility for the integration of Roma lies with the Member States.
RomanianDacă v-ați înregistrat cu o adresă de e-mail existentă, trebuie să confirmați că aceasta vă aparține.
If you used an existing email address to sign up, you'll need to verify it to prove that it's yours.
RomanianÎn termeni absoluți, și anume, pentru toate celelalte cazuri, jurisdicția aparține instanțelor naționale.
In absolute terms, that is to say, for all other cases, jurisdiction lies with the national courts.
RomanianDacă doriți să vă alăturați unui alt grup de domiciliu, părăsiți mai întâi grupul căruia aparține PC-ul momentan.
If you want to join a different homegroup, first leave the one your PC currently belongs to.
RomanianContinuăm să fim deschiși la discuții, iar răspunderea le aparține celor care nu doresc să se implice.
We continue to be open to discussion, and the responsibility lies with those that are reluctant to engage.
RomanianAstfel, dacă se caută vinovați în această privință, în mod categoric vina aparține Consiliului.
So if there is blame to be laid in that regard, it should be laid fairly and squarely at the door of the Council.