"ședere" - Engelsk översättning

RO

"ședere" på engelska

RO ședere
volume_up
{femininum}

ședere (även: stare, candelă, lunetă, proptea)
volume_up
stay {substantiv}
Astfel de simplificări lasă ușa larg deschisă pentru abuzuri, o viză de scurtă ședere fiind mult prea adesea urmată de ședere permanentă.
Such simplifications leave the door wide open to abuse, and a short-stay visa is only too often followed by permanent residence.
O viză va costa 35 de euro, mai puțin decât în prezent, și va permite o ședere de până la 90 de zile la fiecare șase luni.
A visa will cost EUR 35, less than at present, and will allow a stay of up to 90 days every six months.
Nimeni nu știe câți oameni s-au întors într-adevăr în țările lor de origine odată ce perioada permisă de ședere a expirat.
How many of those people actually went back to their home countries once the period of time granted for their stay had expired, nobody knows.
ședere (även: staţie, oprire, popas, haltă (oprire))
volume_up
halt {substantiv}
ședere (även: lene, trândăvie, dospeală, nepăsare)
volume_up
idleness {substantiv}
volume_up
laziness {substantiv}
ședere
volume_up
sojourn {substantiv}

Användningsexempel för "ședere" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianAcest document va respecta formatul permisului de ședere comun tuturor statelor membre.
This document will have the residence permit format common to all Member States.
RomanianNici nu ar trebui să recompensăm refugiații cu un statut de refugiat sau de ședere permanentă.
Nor should we reward the refugees with refugee status or permanent residence.
RomanianMai mult, toate statele membre UE vor emite un permis unic standard de ședere și de muncă.
What is more, all EU Member States will issue single standard permission for residence and work.
RomanianPrin urmare, permisele de ședere și de ocupare a unui loc de muncă sunt combinate într-unul singur.
As a result, residence and work permits are being combined into one.
RomanianIdeea combinării unui permis de ședere și de muncă este bună.
The idea of combining a residence permit and a work permit is good.
RomanianStatele membre ar trebui să înceteze să îi mai recompenseze pe cetățenii străini ilegali cu permise de ședere.
Member States should stop rewarding illegal foreigners with residence permits.
RomanianCu toate acestea, sper într-o revizuire a directivei din 2004 privind permisul de ședere pentru victime.
However, I am hoping for a revision of the 2004 directive on the resident permit for victims.
RomanianEuropa este destul de atractivă pentru jurnaliști, astfel încât nu trebuie să li se acorde o indemnizație de ședere.
Europe is enough of a draw for journalists not to have to be given a subsistence allowance.
RomanianPermisul de ședere pe termen lung trebuie modificat corespunzător pentru a oferi protecție împotriva returnării.
The long-term residence permit needs to be modified accordingly in order to safeguard against refoulement.
RomanianConsider că aplicarea unei proceduri unice pentru gestionarea permiselor de muncă și a permiselor de ședere este importantă.
I consider it important to apply a single procedure for handling work permits and residency permits.
RomanianDoamnă președintă, directiva privind un permis unic pentru ședere și ocuparea unui loc de muncă este cu adevărat foarte importantă.
Madam President, the directive on a single permit for residence and work really is very important.
RomanianToți lucrătorii din afara Europei care doresc să se stabilească în Europa trebuie vor trebui să obțină mai întâi un permis de ședere.
Every non-EU worker wishing to settle in Europe will still have to get a residence permit first.
RomanianPot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Can I apply to become a permanent resident?
RomanianVreau să aplic pentru un permis de ședere.
I would like to apply for a residence permit.
RomanianÎn plus, directiva oferă un sistem cu o procedură unică de solicitare a unui permis de ședere și de muncă.
In addition, the directive provides for a system with a single simplified application procedure for a residence and work permit.
RomanianMă refer aici în special la dreptul de ședere într-o țară, după ce victima a fost traficată și, poate, salvată.
I refer here particularly to the right of residence in a country after the victim has been trafficked and, perhaps, rescued.
RomanianDe exemplu, trebuie să protejăm femeile migrante care nu au un permis de ședere independent și sunt foarte vulnerabile.
For example, we need to protect migrant women who do not have an independent residence permit and are extra vulnerable.
RomanianPermiteți-mi să vă reamintesc că în timpul războiului din Bosnia s-au emis permise temporare de ședere pe toată durata războiului.
May I remind you that during the war in Bosnia temporary residency permits were issued while the war lasted.
RomanianSusțin acordul dintre Uniunea Europeană și Georgia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală.
I support the agreement between the European Union and Georgia on the readmission of persons residing without authorisation.
RomanianNu se referă la ședere permanentă.