"întrunire" - Engelsk översättning

RO

"întrunire" på engelska

RO întrunire
volume_up
{femininum}

Vă mulţumesc pentru atenţia acordată şi aştept următoarea noastră întrunire.
I thank you for your attention today and look forward to meeting you again.
O altă întrunire este planificată pentru aprilie 2011, pentru a finaliza lucrările.
A further meeting is planned in April 2011 to conclude the work.
La 30 martie 2009 va avea loc o mare întrunire a părţilor interesate.
There will be a big stakeholders' meeting on 30 March 2009.
întrunire (även: adunare, congres, miting)
volume_up
rally {substantiv}
Atâta timp cât Parlamentul European va putea cheltui bani aşa cum o face acum pentru o întrunire de acest fel, noi vom continua să ignorăm criza economică.
As long as the European Parliament is able to spend as much money as it does now on a rally of this nature, we will continue to ignore the economic crisis.
întrunire (även: adunare, şedinţă)
volume_up
sitting {substantiv}

Användningsexempel för "întrunire" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianTrebuie să garantăm libertatea presei, libertatea de asociere și de întrunire.
We need to guarantee freedom of the press, of association and of assembly.
RomanianÎn ultimele zile, guvernul a arătat că libertatea de întrunire funcționează.
In the last few days, the government has shown that the freedom of assembly is operating.
RomanianLibertatea de întrunire este un alt domeniu pentru care sunt profund îngrijorat.
Freedom of assembly is another area where I am deeply worried.
RomanianAş vrea să răspund în mod specific la întrebările adresate de un deputat prezent la această întrunire.
I have a few very specific responses for one honourable Member of this assembly.
RomanianEste organizată o întrunire festivă cu ocazia celei de a douăzecea aniversări a declaraţiei Schuman.
A commemorative setting is held to mark the twentieth anniversary of the Schuman declaration.
RomanianLibertatea presei, libertatea de expresie şi de întrunire trebuie permise şi trebuie să devină normă.
The liberty of the press, freedom of speech and of assembly should be permitted and become the norm.
RomanianÎn afară de aceasta, legile din Belarus nu permit libertatea de întrunire, cu atât mai puțin libertatea de exprimare.
Furthermore, the laws of Belarus do not permit freedom of assembly, let alone freedom of speech.
RomanianPrin legea lituaniană propusă ar fi afectate conversaţiile, discuţiile, dezbaterile şi dreptul de întrunire.
It is talk, discussion, debate, right of assembly that would be affected by the proposed Lithuanian laws.
RomanianDrepturile fundamentale includ libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și, nu în ultimul rând, libertatea electorală.
Basic rights include freedom of speech, freedom of assembly and, not least, electoral freedom.
RomanianŞtiţi, de exemplu, că dreptul la întrunire pe care îl discutăm acum aici nu este nerestricţionat şi absolut.
You know, for example, that the right to assembly which we are discussing here now is not unrestricted and absolute.
RomanianAm parcurs cu siguranţă o cale lungă şi poate această întrunire plăcută, prietenoasă, nu prezintă întregul tabloul.
We have certainly come a long way and perhaps this pleasant, friendly gathering does not paint the whole picture.
RomanianÎn al treilea rând, să pornească pe drumul liberalizării mass-mediei, să susţină libertatea de exprimare şi de întrunire.
Thirdly, embark upon the liberalisation of the media environment, uphold freedom of speech and of assembly.
RomanianÎn special, sunt îngrijorătoare plângerile legate de libertatea mass-mediei, libertatea de întrunire și libertatea de asociere.
Particularly worrying are complaints related to freedom of the media, freedom of assembly and freedom of association.
RomanianSunt îngrijorătoare mai ales plângerile referitoare la libertatea mass-mediei, libertatea de întrunire și libertatea de asociere.
Of particular concern are grievances voiced regarding freedom of the media and freedom of assembly and of association.
RomanianLibertatea de expresie şi libertatea de asociere şi întrunire constituie condiţii prealabile pentru dezvoltarea societăţilor moderne.
Freedom of speech and freedom of assembly and association are preconditions for the development of modern societies.
RomanianCetățenii libieni nu se bucură de multe drepturi politice și civile, cum ar fi libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere.
Libyan citizens do not enjoy many political and civil rights, such as freedom of expression, assembly and association.
RomanianExistă acolo probleme care au de-a face cu libertatea de exprimare, cu libertatea presei şi cu libertatea de întrunire şi de asociere.
There are problems there to do with freedom of speech, freedom of the media and freedom of assembly and association.
RomanianSper, aşadar, ca acest pact să poată fi respectat în totalitate, mai ales în ceea ce priveşte libertatea de expresie şi de întrunire.
I therefore hope that this pact can be fully complied with, particularly with regard to freedom of expression and assembly.
RomanianDreptul la liberă exprimare, libertatea de întrunire, justiția și egalitatea nu sunt drepturi europene: acestea sunt drepturi universale.
The rights to free speech, freedom of assembly, justice and equality are not European rights: they are universal rights.
RomanianCum este posibil ca Eurogrupul, prezidat de către dl Juncker, să țină o întrunire fără prezența ministrului olandez de finanțe?
How can it be, Mr Rehn, that the Eurogroup, chaired by Mr Juncker, could hold a summit without the Dutch Finance Minister present?