"întâlnire" - Engelsk översättning

RO

"întâlnire" på engelska

RO întâlnire
volume_up
{femininum}

volume_up
meeting {substantiv}
Este absolut absurdă fiindcă nu se știe când este considerată o întâlnire o întâlnire.
It is absolutely absurd because when is a meeting a meeting?
Microsoft Office Live Meeting este un spaţiu de întâlnire online.
Microsoft Office Live Meeting is an online meeting space.
Ieri am avut o întâlnire foarte utilă și constructivă cu dna prim-ministru Kosor.
I had a very useful and constructive meeting with Prime Minister Kosor yesterday.
întâlnire (även: desemnare, post, numire)
volume_up
appointment {substantiv}
to make an appointment
De exemplu, puteți să adăugați aplicația Calendar, pentru a vedea imediat dacă urmează să aveți o întâlnire sau să adăugați aplicația Mail, pentru a vedea dacă aveți un mesaj nou.
For example, you can add the Calendar app so you'll be able to see at a glance if you have an appointment coming up, or add the Mail app to see if you have a new message.
întâlnire
volume_up
coming together {substantiv}
întâlnire (även: dată, zi, dată (timp precis), curmală)
volume_up
date {substantiv}
întâlnire (även: bătălie, logodnă, obligaţie, priză)
volume_up
engagement {substantiv}
întâlnire
volume_up
hookup {substantiv}
întâlnire
volume_up
rendezvous {substantiv}
Dacă nu avem curajul de a continua această dezbatere după ce Tratatul de la Lisabona va intra în vigoare, cred că vom rata o mare întâlnire cu istoria, întâlnirea Europei cu istoria.
If we do not have the courage to continue this debate once the Treaty of Lisbon is in place, I think that we shall miss a serious rendezvous with history, Europe's rendezvous.

Användningsexempel för "întâlnire" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

RomanianDeci recunoașterea nu a fost un eșec; într-adevăr, aseară am avut o întâlnire cu un domn.
So it was not a failure to recognise; I met, indeed, with a gentleman last night.
RomanianAPE-urile sunt, dacă doriţi, locul de întâlnire al comerţului cu dezvoltarea.
EPAs are, if you like, where trade meets development.
RomanianNu este nevoie să se organizeze o întâlnire la nivel înalt doar de dragul organizării.
We do not need to have a summit for the sake of it.
RomanianSprijinim cu putere idealurile dumneavoastră de la această întâlnire.
We strongly support what you are about here.
RomanianDle preşedinte, în noiembrie 2007, am fost în Uganda pentru o întâlnire cu întreprinzătorii şi ONG-urile locale.
Mr President, in November 2007, I visited Uganda to meet with local entrepreneurs and local NGOs.
RomanianSper că voi reprezenta Uniunea Europeană la această întâlnire.
I expect to represent the European Union there.
RomanianDupă cum ştiţi, mâine avem programată o întâlnire.
As you will know, we are scheduled to meet tomorrow.
RomanianA organizat vreo întâlnire cu vreunul din statele membre responsabile de hotărârea privind locaţia telescopului?
Did it hold any meetings with any of those Member States responsible for deciding on the location of the telescope?
Romanian- Domnule preşedinte, ieri, în oraşul meu natal, Birmingham, s-a desfăşurat o întâlnire la nivel înalt privind criza din industria de automobile.
- Mr President, yesterday in my home city of Birmingham we held a car crisis summit.
RomanianA organizat vreo întâlnire cu Observatorul?
Did it hold any meetings with the Observatory?
RomanianÎn urmă cu câteva săptămâni, am avut o întâlnire cu o reprezentantă a Agenției pentru Alimente și Medicamente a Statelor Unite (Food and Drug Administration).
A few weeks ago, I met a representative of the US Food and Drug Administration.
Romanian. - (IT) Doamnă preşedintă, înţeleg că trebuie să aibă loc o întâlnire oficială între Consiliu şi Comitetul reprezentanţilor permanenţi.
Madam President, I understand that the Council must meet formally with the Permanent Representatives Committee.
RomanianPoate Consiliul ar trebui mai degrabă să înțeleagă că are rolul de instituție a UE și nu de simplu for de întâlnire a 27 de state membre.
Perhaps the Council should also understand its role as an EU institution rather than a mere gathering of 27 Member States.
RomanianA existat o întâlnire la nivel înalt a industriei automobilelor, la care a luat parte şi Comisia, dar nu am mai auzit nimic după această întâlnire.
There was a car industry summit, in which the Commission took part, but we actually heard nothing after the summit.
RomanianÎn pregătire pentru următoarea întâlnire G20, ultimele luni au fost marcate de o activitate intensă a instituţiei însărcinate cu urmărirea rezultatelor.
In preparation for the next G20, these last months have seen intense activity by the institution tasked with following up.
RomanianIeri am avut o nouă întâlnire cu preşedintele Yushchenko şi salut acest acord, precum şi semnarea acordului dintre Comisia Europeană şi Ucraina.
Yesterday I met President Yushchenko again and I welcome this agreement and the signing of the agreement between the European Commission and Ukraine.
RomanianVor fi prezenţi participanţi care nu au mai luat niciodată parte la asemenea evenimente, această întâlnire fiind, în acelaşi timp, un prim pas spre Consiliul European.
It will include participants who have never taken part in such events before, and it is also a step on the way to the European Council.
RomanianÎn ianuarie, la Lausanne, am avut o întâlnire cu preşedintele Comitetului Olimpic Internaţional, domnul Jacques Rogge, şi cu reprezentanţi ai federaţiilor internaţionale de sport.
In January, in Lausanne, I met with the IOC President, Mr Jacques Rogge, and representatives of international sport federations.
RomanianÎn prima dvs. întâlnire legislativă cu Ecofin în calitate de colegiuitor în domeniul politicii economice, ați îndeplinit aproximativ toate obiectivele importante.
In your first legislative encounter with Ecofin as a co-legislator in economic policy, you achieved almost all of your most important objectives.
RomanianÎn urma acestei ședințe avem programată o întâlnire cu coordonatorii comisiilor parlamentare competente, în cadrul căreia voi explica cum stau lucrurile acum.
Following this sitting we are scheduled to meet with the coordinators of the responsible parliamentary committees, where I will explain how things now stand.