"postać" - Tysk översättning

PL

"postać" på tyska

PL postać
volume_up
{femininum}

postać (även: kształt, forma)
volume_up
Form {fem.}
Występowanie w przeszłości psychoz przyjmujących postać stanów majaczeniowych.
Vorgeschichte mit Psychosen in Form deliranter Anfälle.
Zawartość Postać Docelowe Droga Rodzaj Zawartość
Darreichungs- Zieltierart(en) form
Jak wygląda lek Tasigna i co zawiera opakowanie Lek Tasigna ma postać kapsułek twardych.
Wie Tasigna aussieht und Inhalt der Packung Tasigna wird in Form von Hartkapseln hergestellt.
postać (även: osoba)
volume_up
Person {fem.}
Jego postać jest warta osobnego referatu.
Er verdient einen ganzen Talk nur über seine Person.
Zero jest teraz osobą, a nie tylko postacią z przedstawienia.
Zero wurde zu einer Person, und nicht nur eine Figur in einem Stück.
U części osób, u których mogło nawet nie dojść do wystąpienia objawów choroby, zakażenie przybiera postać przewlekłą.
Einige Personen jedoch, die gegebenenfalls nicht einmal Symptome aufwiesen, können infiziert bleiben.
postać (även: postawa)
Ten jedyny raz rozpoznał postać w halucynacji.
Das war die einzige Gestalt, die er erkannte.
Ponieważ psychologia postaci gestalt podkreśla rozpoznanie wzoru, ponad elementami, które go tworzą.
Gestalt-Psychologie betont die Erkennung von Mustern über den Teilen, aus denen ein Muster besteht.
Dziadek Bonneta, Charles Lullin, widywał setki różnych postaci, różnorakich krajobrazów.
Charles Lullin, der Großvater, sah hunderte verschiedener Gestalten, viele verschiedene Landschaften.
postać

Användningsexempel för "postać" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishWielodawkowa postać leku GONAL- f przeznaczona jest do wykonania kilku wstrzyknięć.
Die Mehrfachdosenformulierung von GONAL-f ist für mehrere Injektionen vorgesehen.
PolishExtavia ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Extavia ist ein Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.
PolishLekarz zmieni stosowaną postać leku na tabletki tak szybko, jak to będzie możliwe.
Ihr Arzt wird Ihre Behandlung sobald es angebracht ist in ZYPREXA Tabletten ändern.
PolishPreparat Altargo ma postać maści, która zawiera substancję czynną retapamulinę.
Altargo ist eine Salbe, die den arzneilich wirksamen Bestandteil Retapamulin enthält.
PolishLek ma postać proszku służącego do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego).
Vibativ ist ein Pulver zur Zubereitung einer Infusionslösung (Tropf in eine Vene).
PolishPreparat CHAMPIX ma postać tabletki zawierającej substancję czynną – wareniklinę.
CHAMPIX ist eine Tablette, die den arzneilich wirksamen Bestandteil Vareniclin enthält.
PolishKiedy Google zmienia postać książki na cyfrową, umieszcza ją w bardzo ładnym formacie.
Wenn Google ein Buch digitalisiert, bringen sie es in ein sehr schönes Format.
PolishRhucin ma postać proszku przeznaczonego do sporządzania roztworu do iniekcji dożylnych.
Rhucin ist ein Pulver zur Herstellung einer Lösung für die Injektion in eine Vene.
PolishTo zmienia postać równania tego co racjonalne w decyzjach związanych z seksem.
Aber er verändert die Rechnung, was rational ist beim Treffen sexueller Entscheidungen.
PolishObjawy kliniczne zakażenia Cryptosporidium parvum mają głównie postać biegunki.
Klinische Anzeichen einer Infektion mit Cryptosporidium parvum sind meistens Durchfälle.
PolishUchwyty przycinania mają postać czarnych trójkątów na początku i na końcu klipu.
Zuschnittziehpunkte werden als schwarze Dreiecke am Anfang und Ende eines Clips angezeigt.
PolishPreparat Oxyglobin ma postać opartego na hemoglobinie roztworu przenoszącego tlen.
Oxyglobin ist eine auf Hämoglobin basierende sauerstofftragende Lösung.
PolishNależy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc. od
Bitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher.
PolishPostać płucna wąglika (profilaktycznie po narażeniu oraz w celach leczniczych) ”.
„ Lungenmilzbrand (Postexpositionsprophylaxe und kurative Behandlung)“ für orale und i.v.
PolishLiofilizowana komponenta Haemophilus influenzae typ b (Hib) ma postać białego proszku.
Die lyophilisierte Haemophilus influenzae Typ b (Hib)-Komponente ist ein weißes Pulver.
PolishPostać leku do stosowania dożylnego stanowi alternatywę dla podawania doustnego.
Die intravenöse Anwendung ist eine Alternative zur oralen Einnahme.
PolishSubstancja czynna ma postać liofilizowanego proszku do jednorazowego użycia.
Der Wirkstoff liegt als gefriergetrocknetes Pulver als Einzeldosis vor.
PolishNależy się upewnić, że wybrano właściwą postać farmaceutyczną i moc.
Bitte stellen Sie eine geeignete Wahl der Darreichungsform und Stärke sicher. ich
PolishPreparat Xolair ma postać proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Xolair ist ein Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.
PolishWygląda na to, że sprzedawca nieźle musiał się napocić tworząc taką postać.
Es muss offenbar viel Mühe gekostet haben, die Figur so weit zu bringen.