PL odbierać
volume_up
[odbieram|odbierałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

odbierać (även: odebrać)
volume_up
abheben [abhebend|abgehoben] {intran. vb} (ans Telefon gehen)
Ponieważ w chwili kiedy odbieracie telefon to jest to test poznawczy, za każdym razem kiedy to robicie.
Denn der Moment, indem Sie das Telefon abheben, ist jedesmal ein kognitiver Test.
Kiedy odbieracie telefon jak silne jest drżenie, i jak to wygląda, jak wygląda ten trend na przestrzeni czasu?
Wenn Sie das Telefon abheben, wie viel Tremor haben Sie und wie ist es, wie entwickelt es sich mit der Zeit?
odbierać (även: odebrać)
Rodzice, zapracowani i zabiegani, chcieliby odbierać dzieci nieco później.
Die Eltern hingegen – vielleicht ein wenig gestresst, verspätet, beschäftigt – möchten die Kinder lieber ein wenig später abholen.
W czasie odbierania nauczyciele, którzy cały dzień spędzili z dziećmi, oczekują od rodziców punktualności.
Zur Abholzeit wünschen sich die Betreuer, die den ganzen Tag mit deinen Kindern verbracht hatten, dass du zur vereinbarten Zeit da bist, um deine Kinder wieder abzuholen.
odbierać (även: odebrać)
Oznacza to, że użytkownicy bezprzewodowych zestawów słuchawkowych mogą odbierać i kończyć połączenia za pomocą telefonu programowego, będąc w zasięgu do 150 metrów od biurka.
Dadurch können Nutzer mit einem schnurlosen Headset Anrufe über ihr Softphone entgegennehmen und beenden, auch wenn sie bis zu 150 Meter von ihrem Schreibtisch entfernt sind.
odbierać (även: odebrać, skonfiskować, zabierać, zabrać)
volume_up
kassieren [kassierend|kassiert] {tran. vb} [vard.] (beschlagnahmen)
odbierać (även: odbijać, odebrać, odbić)
Składany wysięgnik również ułatwia odbieranie i kończenie połączeń.
Der klappbare Mikrofonarm erleichtert das Annehmen und Beenden von Anrufen.
Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy, który umożliwia pracownikom odbieranie połączeń przychodzących na telefon komórkowy, stacjonarny i programowy przy użyciu jednego zestawu.
Ein schnurloses Headset, mit denen Mitarbeiter Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon, Tischtelefon und Softphone mit nur einem Headset annehmen können.
W tym filmie przedstawimy sposób użycia zestawu słuchawkowego BIZ 2400 USB, w tym obsługę funkcji takich jak odbieranie, wyciszanie, regulowanie głośności oraz kończenie połączenia.
In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das Jabra BIZ 2400 USB-Headset samt den Steuerfunktionen, wie Anrufe annehmen, stumm schalten, Lautstärkeregelung und Anrufe beenden, verwenden.
Sprowadza się to do tego, jak odbieramy świat, i jak to można oddać na dwuwymiarowej powierzchni.
Letzten Endes aber geht es darum, wie wir die Welt interpretieren, und wie sie auf einer zweidimensionalen Fläche greifbar gemacht werden kann.
Stoją za każdym odgłosem, widokiem, smakiem zapachem czy dotykiem, bo odbierają te informacje i je dla nas interpretują.
Hinter jedem Klang, Bild, Gefühl, Geschmack und Geruch steckt eine korrespondierende Gruppe von Zellen, die diese Information empfangen und für uns interpretieren.
odbierać (även: odebrać, odejmować, odjąć)
volume_up
verschlagen [verschlagend|verschlagen] {tran. vb} (Sprache, Appetit)

2. "komuś tytuł"

odbierać (även: odebrać)
volume_up
aberkennen [aberkennend|aberkannt] {tran. vb} (jdm einen Titel)

3. "odebrać"

Telefon komórkowy użytkownika nie może odbierać wiadomości tekstowych.
Ihr Mobiltelefon kann keine SMS empfangen.
Za pośrednictwem Google Maila można wysyłać i odbierać wiadomości o rozmiarze do 25 megabajtów (MB).
In Google Mail können Sie Nachrichten mit einer Größe von bis zu 25 Megabyte (MB) senden und empfangen.
W sekcji Pocztę można odbierać z następujących kont kliknij łącze Dodaj konto e-mail.
Klicken Sie unter Sie können von diesen Konten E-Mails empfangen auf E-Mail-Konto hinzufügen.

4. "np. odebrać coś z niesmakiem"

odbierać (även: odebrać)
volume_up
vermerken [vermerkend|vermerkt] {tran. vb} (zur Kenntnis nehmen)

5. "coś jako"

odbierać (även: odebrać, odczytywać, odczytać)
volume_up
auffassen [auffassend|aufgefaßt] {tran. vb} (etw als)

Användningsexempel för "odbierać" på tyska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishMożna także odbierać jedną z wielu stacji radiowych emitujących program w Internecie.
Sie können auch einen der zahlreichen Radiosender einstellen, die über das Internet senden.
PolishNie można odbierać ludziom ich kosmitów, jeśli chcemy ich przyjaźni.
Nun, der zweite Teil davon, bald darauf- und ich sprach mit Paul Allen.
PolishZnacznie łatwiej jest dostarczać informacje niż je później odbierać i przetrawiać.
Es gibt so viel Informationen. Was soll man denn machen?
PolishUżywany tuner telewizyjny i typ sygnału, który ten tuner może odbierać.
TV-Empfang über einen digitalen Satellitenanschluss (DVB-S)
PolishNiewygodnie jest odbierać taki rodzaj języka.
Es ist sehr unangenehm, derjenige zu sein, an den diese Sprache gerichtet ist.
PolishNiewygodnie jest odbierać taki rodzaj języka.
Aber wenn das ihre eigene Kultur wäre, wie würden sie das empfinden?
PolishW niektórych przypadkach tuner tego typu nie może odbierać jednocześnie sygnałów radia UKF i sygnału telewizyjnego.
In einigen Fällen empfängt dieser Tunerhardwaretyp beim Empfang eines TV-Signals kein FM-Radio. Wird der Tuner z.B.
PolishWersja systemu Windows, która jest pozbawiona pomocy technicznej, nie może odbierać aktualizacji oprogramowania z witryny Windows Update.
Für eine nicht unterstützte Version von Windows stehen über Windows Update keine Softwareupdates mehr zur Verfügung.
PolishAby odbierać sygnał telewizyjny na komputerze, typ sygnału musi być obsługiwany zarówno przez tuner telewizyjny, jaki i program Windows Media Center.
Als Erstes sollten Sie in Erfahrung bringen, ob eine TV-Karte bereits in Ihren Windows-PC eingebaut ist.
PolishZgodnie z naszymi Warunkami korzystania z usługi, aby móc odbierać płatności, aktywne konta muszą osiągnąć próg weryfikacji.
Gemäß unseren Nutzungsbedingungen muss in aktiven Konten der Grenzwert für die Bestätigung erreicht werden, damit eine Berechtigung zur Auszahlung besteht.
PolishTyp sygnału (sygnałów), jaki można odbierać w danej lokalizacji, przy założeniu, że w otoczeniu nie występują ograniczenia fizyczne.
Der TV-Signaltyp oder die an Ihrem Standort empfangbaren Signale unter der Voraussetzung, dass sich keine physikalischen Hindernisse in der Umgebung befinden
PolishJeśli instalujesz kartę sieci bezprzewodowej z osobną anteną, ustaw antenę w takim miejscu, gdzie będzie ona dobrze odbierać sygnał sieci bezprzewodowej.
Wenn Sie einen Drahtlosnetzwerkadapter mit separater Antenne installieren, platzieren Sie die Antenne an einem Ort, an dem Sie ein klares Signal erhalten.
PolishMoże myślisz, że to jego telefon, że to niewłaściwe, by mu go odbierać, ponieważ on jest niezależną osobą, a więc posiada swoje prawa i godność osobistą i nie możemy w to ingerować.
Vielleicht denken Sie, es ist sein Telefon. ~~~ Es ist falsch, sein Telefon zu nehmen, denn er ist eine Person und er hat Rechte und seine Würde, und wir können das nicht einfach beeinträchtigen.