"zwyczajowy" - Engelsk översättning

PL

"zwyczajowy" på engelska

volume_up
zwyczajowy {adj. mask.}

PL zwyczajowy
volume_up
{adjektiv maskulinum}

zwyczajowy
W tym przypadku, wbrew życzeniom sprawozdawczyni, naruszono to prawo zwyczajowe Parlamentu.
Contrary to the wishes of the rapporteur, this customary law of Parliament's has been violated in this case.
To sformułowanie może być niejasne, ponieważ obecnie zwyczajowo mówi się tylko o krajach rozwijających się i mniej rozwiniętych.
This expression could create confusion, since it is now customary to refer only to developing countries and to the category of less-developed countries.
Oficjalne odpowiedzi Komisji na zalecenia Parlamentu i Rady zwyczajowo zostaną przedstawione Parlamentowi i Radzie jesienią.
The Commission's official replies to the recommendations of Parliament and the Council will be given to Parliament and the Council in autumn as is customary.

Användningsexempel för "zwyczajowy" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishZwyczajowy zakres dawkowania wynosi od 5 do 20 mg na dobę.
The usual dose range is between 5 and 20 mg per day.
PolishByło też zgromadzenie, którego członkowie opuścili swój zwyczajowy budynek kościoła na brzegu, żeby odprawić nabożeństwo na wzgórzach.
Then there was the congregation who had left their usual church building on the shore to hold a service in the hills.
PolishJednocześnie uważam, że zwyczajowy limit 20 % musi zostać zachowany i z zadowoleniem muszę przyjąć osiągnięcie porozumienia w tym przypadku, bez przekraczania wspomnianego limitu.
At the same time, I believe that the traditional 20% limit must be maintained and I must welcome that a consensus has been reached on not exceeding this limit in this case.