"zgromadzić" - Engelsk översättning

PL

"zgromadzić" på engelska

volume_up
zgromadzić {imperf. vb}

PL zgromadzić
volume_up
{verb}

zgromadzić (även: gromadzić)
volume_up
to garner {vb} [form.] (knowledge, information, facts)
Ale ci, którzy je zgromadzą, pożywać go, i chwalić Pana będą; a którzy je zbierają, będą je pić w sieniach świątnicy mojej.
but they that have garnered it shall eat it, and praise Jehovah; and they that have gathered it shall drink it in the courts of my sanctuary.
Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę swoję do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing-floor; and he will gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.
Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę do gumna swego, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
whose fan is in his hand, thoroughly to cleanse his threshing-floor, and to gather the wheat into his garner; but the chaff he will burn up with unquenchable fire.
zgromadzić (även: gromadzić, zagonić, zaganiać, napędzić)
I wezwał Pan Mojżesza, i rzekł do niego z namiotu zgromadzenia, mówiąc:
And if his oblation be a sacrifice of peace-offerings; if he offer of the herd, whether male or female, he shall offer it without blemish before Jehovah.
Jeźli całopalona ofiara jego będzie z rogatego bydła, samca zupełnego ofiarować będzie; u drzwi namiotu zgromadzenia ofiarować go będzie dobrowolnie przed obliczem Pańskiem.
If his oblation be a burnt-offering of the herd, he shall offer it a male without blemish: he shall offer it at the door of the tent of meeting, that he may be accepted before Jehovah.
zgromadzić (även: wezwać, przywołać, wołać, zawezwać)

Synonymer (polska) till "zgromadzić":

zgromadzić

Användningsexempel för "zgromadzić" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishZgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym i dobrze oświetlonym miejscu.
Find a comfortable, well-lit, clean place and put all the equipment you need within reach.
PolishUdało się już zgromadzić odpowiednie fundusze na transport wyposażenia ratowniczego.
Funds have already been secured for the transport of aid equipment.
PolishZgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym i dobrze oświetlonym miejscu.
Find a comfortable, well-lit, clean surface and put all the equipment you need within reach.
PolishZgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym, dobrze oświetlonym i czystym
Find a comfortable, well-lit, clean surface and put all the equipment you need within reach. ct du
PolishJeżeli sytuacja ma się poprawić, ktoś musi zgromadzić grupy rebeliantów przy jednym stole.
If any progress is to be made, then the rebel groups have to be brought to the table by someone.
PolishZgromadzić niezbędne przedmioty w jednym, łatwo dostępnym, dobrze oświetlonym i czystym miejscu.
Find a comfortable, well-lit, clean surface and put all the equipment you need within reach.
Polishie Przed rozpoczęciem wstrzykiwania należy zgromadzić niezbędne przedmioty:
ed Preparation Collect necessary items before you begin:
PolishJednakże w tym celu potrzebujemy zgromadzić środki zarówno ze strony inwestorów prywatnych, jak i publicznych.
But for this we need money, coming from both private investors and public investors.
PolishPrzygotowanie Przed rozpoczęciem należy zgromadzić niezbędne przedmioty:
Preparation Collect necessary items before you begin:
PolishNaprawdę masz miejsce żeby zgromadzić zapasy na 1,5 - 2 lata?
Do you really have a place to stockpile 18 months worth of food?
PolishNa ten rurociąg o długości 3300 km będziemy musieli zgromadzić kwotę w wysokości około 8 miliardów euro.
We will have to raise an estimated figure of some EUR 8 billion for the 3 300-kilometre pipeline.
PolishMusimy zgromadzić rezerwy, by móc chronić naszych obywateli.
We need to build reserves in order to protect our citizens.
Polishie Przed rozpoczęciem należy zgromadzić niezbędne przedmioty:
ed Preparation Collect necessary items before you begin:
PolishBez pomocy technologii komputerowej nie można zgromadzić w jednym miejscu tak znacznej ilości literatury.
This vast amount of literature cannot be concentrated in one place without the help of computer technology.
PolishOznacza to, że należało zgromadzić dodatkowe informacje na temat tego leku, w szczególności dotyczące jego bezpieczeństwa.
This means that there was more evidence to come about the medicine, in particular its safety.
PolishW końcu udało nam się zgromadzić przy stole, przedstawicieli jakichś 60 procent globalnej produkcji i 25 procent popytu.
We eventually got, I think, 60 percent of global production at the table and 25 percent of demand at the table.
PolishPrzed użyciem zgromadzić wszystkie elementy.
Gather all of these components prior to use.
PolishWówczas nie byłam w stanie zgromadzić większości dla rewolucyjnej reformy; wszyscy postulowali wtedy ewolucję.
At the time I could not get a majority of Parliament behind a revolutionary reform; everyone was speaking about evolution.
PolishTo straszne, że ten kontynent nie jest w stanie zgromadzić większości na rzecz tego, o czym mówiła moja koleżanka pani Lucas.
It is a tragedy that this continent is unable to reach a majority on what my fellow Member Mrs Lucas referred to.
PolishNie jesteśmy w stanie zgromadzić materiałów i przejść przez etap faktycznego tworzenia tego, co zaprojektowaliśmy w naszej wyobraźni.
You can imagine the amount of time that it took me to do this to the house and the displeasure of my parents.