"zaprojektować" - Engelsk översättning

PL

"zaprojektować" på engelska

PL zaprojektować
volume_up
{perfekt verb}

zaprojektować (även: projektować, aranżować)
Mieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.
One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.
Trzeba zaprojektować sztuczną stopę dla takich warunków.
You have to design an artificial foot for such conditions.
Trzeba zaprojektować swój sprzęt, by służył długo z dala od bezpiecznej przystani.
So it makes you think about how to design your equipment for long range, away from a safe haven.
zaprojektować (även: zamierzać, zamierzyć, zamyślać, zamyślić)
Martin Elsaesser zaprojektował Grossmarkthalle w okresie, kiedy pełnił funkcję głównego urbanisty (Stadtbaudirektor) Frankfurtu.
The Grossmarkthalle was designed by Martin Elsaesser during his time as Stadtbaudirektor (Director of Town Planning) for the City of Frankfurt am Main.

Synonymer (polska) till "zaprojektować":

zaprojektować

Användningsexempel för "zaprojektować" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishZaprojektować rzeczy tak, aby służyły nam na co dzień, nie od święta.
We want things that are designed for how they're used the vast majority of the time, not that rare event.
PolishJedyny sposób, żeby to zaprojektować lub przypuszczalnie zbudować, wymaga użycia matematycznej definicji tej formy.
It also is much more dynamic, ~~~ so that you can see that the same form opens and closes ~~~ in a very dynamic way as you move across it,
PolishJeśli jednak 300 milionów ludzi w USA zaczęłoby to robić, wówczas musielibyśmy zaprojektować cały system wywiadu od podstaw.
But if 300 million people in the U.S. started doing this, we would have to redesign the entire intelligence system from the ground up.
PolishW związku z tym kolejne WRF należy zaprojektować tak, by gwarantowały elastyczność w celu uniknięcia niedociągnięć w obecnych WRF.
The next MFF must therefore be designed in such a way as to ensure flexibility in order to avoid the shortcomings of the current MFF.
PolishDzięki zestawom zawierającym po 4 kamery można zaprojektować skalowalne, efektywne i niezawodne rozwiązanie nadzoru do dowolnego systemu zawierającego maksymalnie 50 kamer.
These 4-camera kits can be scaled and combined to build a truly effective and reliable surveillance solutions.
PolishDlatego potrzebujemy takiego systemu i musimy właściwie go zaprojektować, w szczególności w kontekście globalnych uwarunkowań, z jakimi mamy do czynienia.
In this instance we need such a regime and we need to get it right, particularly in view of the global circumstances we are facing.
PolishJeśli ktoś potrafi zaprojektować marsjański samolot, to są to ludzie z Langleya, czołowego centrum badawczego aeronautyki przez ostatnie 100 lat.
If any place in the world can build an airplane to fly on Mars, it's the Langley Research Center, for almost 100 years a leading center of aeronautics in the world.
PolishMożna stworzyć plakat dla rodzinnego wydarzenia i powiesić przed domem, lub też dla dzikiego szaleństwa, można zaprojektować tygodniową ramówkę czy usługi edukacyjne.
You can have a poster for a family event in front of the house, or a rave underneath the house or a weekly program, as well as educational services. ~~~ Second insight.
PolishNiektóre godne uwagi przykłady ukazują, w jaki sposób można zaprojektować rozwiązanie, zgodnie z którym religie różne religie szanując się wzajemnie budowałyby na wspólnej podstawie.
There are some notable examples that show how it is possible to construct a solution in which religions can listen to each other and build on common ground.
PolishZamierzamy omówić to, jak zaprojektować skoordynowane wyjście z kryzysu, pamiętając, że nie będzie całkowitego wycofania bodźców fiskalnych, dopóki nie nastąpi ożywienie gospodarcze.
We are going to talk about how to engineer a coordinated exit from the crisis, bearing in mind that there will not be a complete withdrawal of fiscal stimuli until there is economic recovery.