PL załatwić
volume_up
{verb}

1. allmänt

volume_up
to dispose of {vb} (deal with speedily)
I tu sam rynek sprawy nie załatwi. Potrzebne są środki publiczne.
The market will not take care of this by itself; public measures are needed.
Jest to być może trochę błąd negocjacyjny ze strony Parlamentu: chcieliśmy załatwić za dużo rzeczy na raz.
Perhaps Parliament made somewhat of a mistake, here, in what it expected of the negotiations - we wanted to take care of too many matters at the same time.
Nie należy myśleć, że rynek załatwi tę sprawę, bo tak nie będzie, gdyż rynki nie są tym zainteresowane.
Do not think that the market will take care of this, as it will not, since it has no interest in doing so.
załatwić (även: załatwiać)
volume_up
to transact {tran. vb} (business, matter)
załatwić (även: wyrolować, skombinować)
volume_up
to finagle {vb} [vard.]

2. "coś"

załatwić (även: zaaranżować, zorganizować)
Miałam tylko wrażenie, że pieniądze wszystko załatwią.
I just got this impression that the money would work.
Więc pozwólcie, że załatwię trochę krwi.
Well let me work up some blood for you.
Kiedy jej matka zachorowała, powiedziała do mnie: "Sunitha, masz tyle kontaktów, czy mogłabyś załatwić mi kogoś, kto mógłby się zajmować moją matka?
. ~~~ Can you get somebody in my house to work, so that she can look after my mother?"

3. "w grze", vardagligt

załatwić
volume_up
to whomp {vb} [USA] [vard.] (beat in game)

Användningsexempel för "załatwić" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNajważniejszą kwestię udało się załatwić, i tą najważniejszą kwestią jest pokój.
The essential issue has been resolved. Peace is the essential issue.
PolishI chyba uda mi się załatwić go za darmo, lub za symboliczna kwotę, najwyżej.
And I think I can get him to do it for free, a nominal fee, at most.
PolishMyślę, że jesteśmy mu to winni i innym rolnikom też, i musimy załatwić tę sprawę.
I think we owe it to him and to other farmers to get on with it.
Polish Musisz spowodować, by ludzie cię polubili, byś odniósł sukces, by załatwić wszystkie sprawy.
" You need to get people to like you to be successful to get things done in this world. "
PolishJeśli bycie aktywnym będzie tak proste, łatwo będzie to załatwić.
So as long as activism is that simple, it's pretty easy to get away with.
PolishWzywamy Państwa, by nie czekać miesiącami, lecz załatwić tę sprawę od razu.
We are calling on you not to wait for months, but to come to grips with this issue straight away.
PolishDziałamy w porozumieniu i jeśli to możliwe, zamierzamy załatwić tą sprawę w pierwszym czytaniu.
We are in agreement and we want to try to get this through at first reading if possible.
PolishDobrze by było, gdyby udało nam się załatwić tę sprawę przed przyszłorocznymi wyborami europejskimi.
It would be nice if it could all be concluded before next year's European elections.
PolishNie można tego jednak załatwić za pomocą przedmiotowych wniosków, które skupione są na lekach.
However, this cannot be addressed through the present proposals, which focus on medicines.
PolishOczywiście, powinniśmy załatwić wszystkie problemy, w idealnym świecie -- na pewno bym się z tym zgodził.
Of course, we should do all things, in an ideal world -- I would certainly agree.
PolishNa szczęście w ramach ustępstwa wobec żądań Polski, udało się w końcu pozytywnie załatwić problem.
Fortunately, with a concession to Poland's demands, the problem has finally been solved satisfactorily.
PolishA on: "Nie ma sprawy, nadal możemy to jakoś załatwić".
And he said, "That's okay, we can still figure it out."
PolishNa ostatnich zawodach uświadomiłam sobie jednak... ...że muszę już załatwić sobie nowe.
I need to get some new ones because the last meet I was at, they were everywhere. You know, it's like a big -- it's come full circle.
PolishPowinniśmy załatwić ten problem już dawno, wraz z przyjęciem decyzji dotyczących końcowego etapu tworzenia unii gospodarczej i walutowej.
We should have dealt with this issue already, together with EMU final phase decisions.
PolishKiedy siedziałam z tą listą, musiałam przyznać, że szereg elementów, które chcieliśmy załatwić, udało się załatwić.
When I sat with that check list, I must say that the list of elements we wanted to see in there was in there.
PolishWiele: gdzie szukać pracy, jak napisać CV, gdzie zwrócić się o pomoc, jakie trzeba załatwić formalności itp.
There are so many things to discover: where to look, how to write your CV, who can help you, what are the formalities, etc.
PolishMyślimy, że możemy załatwić problem pieniędzmi albo technologią -- że możemy cofnąć, odprzyjaźnić się i odwrócić.
We think we can throw money at the problem or throw technology at the problem -- we can undo and unfriend and unfollow.
PolishTej sprawy nie można właściwie załatwić wyłącznie za sprawą prawodawstwa UE, gdyż wymaga ona omówienia na szczeblu światowym.
This issue cannot be tackled appropriately by EU legislation alone, but needs to be discussed at a global level.
PolishJest to sprawa polityczna, którą powinno się załatwić politycznie, a nie tutaj, kiedy zajmujemy się pilnymi przypadkami.
This is a political issue that should be dealt with politically and not just here, when we are dealing with urgent cases.
PolishAle w ten sposób nie można tego załatwić.