"z powodzeniem" - Engelsk översättning

PL

"z powodzeniem" på engelska

PL z powodzeniem
volume_up
{adverb}

z powodzeniem (även: skutecznie, pomyślnie)
W ten sposób będziemy również z powodzeniem zwalczać zmiany klimatu.
In this way, we will also successfully combat climate change.
Co więcej, Wietnam z powodzeniem zróżnicował swoją bazę eksportową.
In addition, Vietnam has successfully diversified its export base.
Sprawozdawca z powodzeniem rozpoczął debatę na temat tej istotnej, podstawowej kwestii.
However, the rapporteur has successfully opened up a debate on this relevant topical issue.
z powodzeniem (även: faktycznie, skutecznie, efektywnie)
Kraj ten dużo osiągnął w ostatnich 12 miesiącach, z powodzeniem wdrażając reformy strukturalne i gospodarcze oraz skutecznie zwalczając korupcję i przestępczość zorganizowaną.
This country has achieved a lot in the last 12 months, successfully implementing structural and economic reforms, and effectively combating corruption and organised crime.

Liknande översättningar för "z powodzeniem" på engelska

z preposition
z
English
powodzenie substantiv

Användningsexempel för "z powodzeniem" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTen spadek jest związany z powodzeniem Krajowego Planu Zwalczania Gruźlicy.
This reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
PolishReligia, kiedy funkcjonuje z powodzeniem, jednoczy ludzi, a nie dzieli ich.
When it is at its most successful, religion unites people; it does not divide them.
PolishZłagodźmy kontrolę w regionach, które z powodzeniem mogą być organami zatwierdzającymi.
Where regions are happily capable of being authorising bodies, let us relax control.
PolishPieniądze te z powodzeniem można by przydzielić dla nowej, pośredniej kategorii regionów.
This money could certainly be reallocated to a new intermediate category of regions.
PolishPolityka spójności jest niezbędna i jest realizowana z powodzeniem.
(FI) Mr President, cohesion policy has been necessary, and it has been successful.
PolishZ powodzeniem współdziałamy z NATO w Bośni i Hercegowinie oraz wzdłuż wybrzeży Somalii.
We work well with NATO together in Bosnia and Herzegovina and along the coast of Somalia.
Polish Eurosystem z powodzeniem prowadzi wspólną politykę pieniężną.
The conduct of the single monetary policy by the Eurosystem is successful.
PolishKomisja nie może jednak z powodzeniem podjąć tego wyzwania samodzielnie.
However, the Commission cannot succeed in this challenge alone.
PolishW tej chwili - podczas tej debaty - niektórych z nich z powodzeniem ewakuowano rosyjskim samolotem.
Right now - as we speak - some of them have been safely evacuated by a Russian aircraft.
PolishTo jedyny sposób pozwalający z powodzeniem zbudować kompletny i działający jednolity rynek.
This is the only way that we will be successful in terms of a complete and functioning Single Market.
PolishSpołeczność międzynarodowa podjęła pewne działania z, trzeba przyznać, niewielkim powodzeniem.
The international community has taken some action and, it has to be said, with some limited success.
PolishDziś naprawdę zaczynają działać z powodzeniem.
But today, it is becoming a reality that they are now becoming successful.
PolishMyślę, że na razie czynimy to z dość dużym powodzeniem.
I think we are quite successful in doing that for the time being.
PolishJestem pewien, że przewodniczący Van Rompuy z powodzeniem przekona o tym szefów państw lub rządów.
I am sure that President Van Rompuy will succeed in persuading the Heads of State or Government of this.
PolishUE już stara się przewodzić w tych działaniach, czasem z większym, a czasem z mniejszym powodzeniem.
The EU is already trying to lead the way in this field, sometimes with more and sometimes with less success.
PolishDebatę tę wręcz ukrywano na posiedzeniach wieczornych, choć z powodzeniem mogłaby się odbywać w dzień.
This debate was even hidden in the evening sitting, when it could quite easily have taken place during the daytime.
PolishDziś naprawdę zaczynają działać z powodzeniem. ~~~ Dziś naprawdę zaczynają działać z powodzeniem.
Because typically they've been too inefficient, inaccessible, they've not been fast enough, they've been quite expensive.
PolishMogłoby to z powodzeniem stanowić podsumowanie wieczoru.
That may well be this evening's conclusion.
PolishDyrektywa z powodzeniem przeszła próbę czasu.
The directive has stood the test of time well.
PolishW moim okręgu wyborczym działa z wielkim powodzeniem firma o nazwie Austria Email AG, która produkuje kotły elektryczne.
In my constituency, there is a very successful business, called Austria Email AG, which manufactures electric boilers.