"wyleczyć" - Engelsk översättning

PL

"wyleczyć" på engelska

EN
volume_up
wyleczyć {perf. vb}

PL wyleczyć
volume_up
{verb}

wyleczyć (även: uzdrawiać, kurować, goić się)
Ziemia, jak żywy organizm, rozerwana krwawi, wznosi się, by wyleczyć ranę, astenosfera twardnieje, formuje nową tkankę i odsuwa się.
And like a living organism, you tear it open, it bleeds its molten blood, rises up to heal that wound from the asthenosphere, hardens, forms new tissue and moves laterally.
♫ że czas wyleczy każdą ranę ♫
♫ time heals everything ♫

Användningsexempel för "wyleczyć" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishFaktycznie użyliśmy inteligentnego biomateriału żeby wyleczyć pacjenta.
It's actually a smart biomaterial that we used, to actually treat this patient.
Polish. ~~~ Przychodzą do przychodni, bo chcą wyleczyć pierwsze objawy.
And doctors usually have three to six minutes for the patients, but now this will change.
PolishChodź tu ty mały, mam zamiar wyleczyć ten twój zasmarkany nos.
Come on, you are such a good little man, I'm going to treat your fuzzy little nose.
PolishWażne jest, aby tego rodzaju infekcję wyleczyć możliwie najszybciej.
It is important to treat this type of infection as soon as possible.
PolishPrzesłaniem było, że AIDS da się leczyć, ale nie da się z niego wyleczyć.
The message was that AIDS is treatable but not curable.
PolishPonadto, jeśli masz problemy zdrowotne które da się wyleczyć to ponownie, nie ma to żadnego znaczenia.
If you have manageable health problems it doesn't really matter.
PolishMożemy wyleczyć chorobę. i zostawić pacjenta całego, w nienaruszonym stanie, tak by mógł później funkcjonować.
And we can leave the patient whole and intact and functional afterwards.
PolishPrzed podaniem preparatu REGRANEX infekcję należy wyleczyć.
Infection should be treated prior to the use of REGRANEX.
Polish500 000 kobiet wciąż umiera co roku z powodu powikłań ciąży lub porodu, których nie udaje się wyleczyć.
500 000 women still die each year from complications in pregnancy or childbirth that cannot be treated.
PolishPsy, u których występuje bezobjawowe zakażenie B. canis, należy odpowiednio wyleczyć przed szczepieniem.
Dogs that are infected with B. canis but have no symptoms should be treated appropriately before vaccination.
Polishalergicznymi) u osób dorosłych, których nie daje się skutecznie wyleczyć lub, które nie tolerują zw
the skin- atopic means that is linked to an allergy) in adults who do not respond well or do not tolerate usual treatments.
PolishTego nie mogę wyleczyć." Mieli tego świadomość.
This I cannot treat." ~~~ They were very conscious.
Polish. ~~~ Nie można jej wyleczyć.
That's a case of microphthalmos, which is malformed eyes, and that's a permanent condition; it cannot be treated.
PolishMożna wyleczyć gruźlicę nawet u ludzi z HIV. ~~~ W naszym języku, holenderskim, nazwa gruźlicy brzmi: tering.
So in our common language, Dutch, the name for T.B. is "tering," which, etymologically, refers to the smell of tar.
PolishDlatego apelujemy o zapewnienie realnego kryzysowego planu finansowego, gdyż choroby zagrażającej życiu nie da się wyleczyć zwykłym plastrem.
We are therefore calling for a real emergency financial plan, not a plaster to treat a life-threatening illness.
PolishDlaczego trudno to wyleczyć?
Polishwyleczyć się z czegoś
PolishNowoczesne metody leczenia, wraz z wczesnym i dokładniejszym diagnozowaniem, oznaczają, że wiele odmian raka da się obecnie skutecznie wyleczyć.
Modern treatment methodologies, along with early and more accurate diagnosis, mean that many forms of cancer are today eminently treatable with success.
PolishObywatele Unii Europejskiej mogą skorzystać z leczenia w różnych państwach członkowskich, jeżeli ich choroby nie da się wyleczyć we własnym kraju.
European Union citizens can benefit from medical treatment from around the different Member States when their condition is not curable in their own country.
PolishPo raz pierwszy udaje się - są już testy na ludziach wyleczyć nadciśnienie płucne - śmiertelną chorobę przez wykorzystanie terapii genowej.
There's actually a -- for the first time now, something going to human trials, that actually cures pulmonary hypertension -- a fatal disease -- using gene therapy.