"współczucie" - Engelsk översättning

PL

"współczucie" på engelska

PL współczucie
volume_up
{neutrum}

współczucie
volume_up
sympathy {substantiv}
To jest czas, w którym okazujemy Chinom solidarność oraz współczucie.
Madam President, this is the time when we show solidarity and sympathy to China.
Współczucie i solidarność ze wszystkimi rodzinami ofiar to obowiązek nas wszystkich.
Sympathy for and solidarity with all the families of the victims is a duty for all of us.
Dlatego, przekazujemy nasze współczucie i kondolencje wszystkim ofiarom i ich rodzinom.
We therefore convey our sympathy and condolences to all the victims and their families.
współczucie
volume_up
commiseration {substantiv}
współczucie (även: miłosierdzie, politowanie)
volume_up
compassion {substantiv}
I w końcu, krok piąty to współczucie, uniwersalne współczucie.
" And then finally, the fifth step is compassion, "universal compassion."
Ale współczucie, wzbudzanie współczucia, w rzeczywistości mobilizuje naszą odporność.
But compassion, the generation of compassion, actually mobilizes our immunity.
Chcę zająć się kwestią współczucia, Współczucie ma wiele twarzy.
I want to address the issue of compassion. Compassion has many faces.
współczucie
volume_up
ruth {substantiv} [ark.]

Användningsexempel för "współczucie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishI podczas, gdy Europejczycy kierują swe współczucie na krewnych ofiar, konieczne jest także realne działanie.
While the sympathies of Europeans are with the relatives of the victims, there is a need to act.
PolishJa również chciałbym wyrazić swoje współczucie dla rodzin, które ucierpiały w wyniku tej tragedii.
(DE) Mr President, I would also like to express my condolences to the families involved.
PolishPrzede wszystkim chciałbym tu w parlamencie wyrazić współczucie wobec rządu i obywateli Tajwanu.
First and foremost, I would like to express my sympathies, from this Parliament, to the government and citizens of Taiwan.
PolishWspółczucie to jedno z ważniejszych uczuć.
It's really important to get those images and to show it.
PolishMy wszyscy solidaryzujemy się i wyrażamy najgłębsze współczucie, przede wszystkim rodzinom i bliskim ofiar.
I have also been the head of a government, and I understand the difficult situation which exists, today, in Greece.
PolishTym niemniej, powinniśmy okazać współczucie.
Nevertheless, we should be compassionate.
PolishPrzede wszystkich chciałabym wyrazić swoje współczucie dla wszystkich poszkodowanych przez ten kryzys.
(NL) Mr President, first of all, I would like to express my sympathies to everyone who has been affected by this crisis.
PolishPragnę z tego miejsca wyrazić głębokie współczucie ukraińskiemu narodowi, ciężko doświadczonemu tą ogromną tragedią.
I would like to use this opportunity to extend my deepest sympathies to the Ukrainian people, which had to undergo this huge tragedy.
PolishZ należytą uwagą przyjąłem do wiadomości państwa zdanie na ten temat i podzielam państwa współczucie dla ofiar i ich rodzin.
I have taken due note of your views on this particular case, and I share your feelings towards the victims and their families.
PolishNa wstępie chciałabym wyrazić współczucie dla wszystkich, których dotknęło to niszczycielskie wydarzenie.
(DE) Mr President, I would like to begin by expressing my sympathies to all those affected by this devastating situation.
PolishWiem, że niektóre państwa członkowskie będą okazywać większe współczucie niż inne przy udzielaniu pomocy finansowej swoim liniom lotniczym.
I know that some Member States will be more sympathetic than others when it comes to giving financial aid to their airlines.
PolishJest to naprawdę wielka tragedia ludzka i wyrażamy współczucie dla ludności dotkniętych katastrofą obszarów oraz dla całego narodu chińskiego.
It is truly a great human tragedy, and we empathise with the population of the stricken areas and with the entire Chinese nation.
PolishWyobraziłam sobie świat pełen ludzi pięknych, kochających pokój i współczucie, którzy dobrze znają drogę do przestrzeni, w której jestem.
And I pictured a world filled with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time.
PolishDlatego powinniśmy w pierwszym rzędzie starać się pomóc ludziom w Europie, a jednocześnie wyrażać oczywiście nasze współczucie dla uchodźców.
Therefore, we should first be looking to help people in Europe while, at the same time, also expressing our empathy with the refugees, of course.
PolishW zeszły weekend popełniono w Hiszpanii potworną zbrodnię terrorystyczną, która budzi nasze współczucie wobec Hiszpanów, lecz zbrodnia ta nie jest sprawą UE.
A dreadful crime of terrorism was committed in Spain last weekend, and our sympathies go out to the Spanish people, but that crime is not an EU matter.
PolishChciałabym wyrazić moje głębokie współczucie z powodu tragicznej katastrofy lotniczej, która wydarzyła się dzisiaj w irańskiej prowincji Qazvin.
(EL) Mr President, I should like to express my deep regret about the tragic aircraft accident which occurred today in the province of Qazvin in Iran.
PolishJa rozumiem, że używamy procedury wizowej jako kija i marchewki, ale wobec rządów, a tym ludziom, którzy stoją w kolejce należy się normalne współczucie.
I understand that we use the visa procedure as a carrot and stick, but this should apply to governments, and we should sympathise with the people who stand in the queues.
PolishWyraziła swoje najgłębsze współczucie dla rodzin ofiar i podkreśliła, że chciałaby otrzymać od chińskiego rządu pilne wyjaśnienie sytuacji w Tybecie.
It expressed its deepest sympathies to victims' families and stressed that it would like to receive from the Chinese government urgent clarification of the situation in Tibet.