"wiernie" - Engelsk översättning

PL

"wiernie" på engelska

volume_up
wierny {adj. mask.}

PL wiernie
volume_up
{adverb}

wiernie (även: solennie)
Z pewnością wiernie przekażemy je naszym kolegom z Rady.
We will certainly relate them faithfully to our colleagues in the Council.
I przykazał im, mówiąc: Tak czyńcie w bojaźni Pańskiej, wiernie, i sercem doskonałem.
And he charged them, saying, Thus shall ye do in the fear of Jehovah, faithfully, and with a perfect heart.
Jeżeli nie mogli być obecni, to ich stanowiska były wiernie przedstawiane na tych spotkaniach.
When they have not been able to be there, their positions have been faithfully represented to those meetings.

Användningsexempel för "wiernie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishOświadczenie to wiernie odzwierciedla wolę pracowników oraz obraną przez nich drogę.
This statement truly illustrates the will of and the path being taken by the workers.
Polish. ~~~ Dosyć wiernie przedstawia lądowanie sprzed czterech lat.
By the way, this video is pretty accurate of how the landing took place, you know, about four years ago.
PolishMusiałem ją zwrócić nad ranem, ale służyła mi wiernie przez jeden dzień.
And yes, that was actually a rented sheep, so I had to return that in the morning, but it served well for a day.
PolishSprawdzimy to jeszcze raz w protokole nie dlatego, że podważamy pani opinię, ale w celu zapewnienia, że protokół wiernie odzwierciedla przebieg posiedzenia.
We shall check this again in the Minutes, not because we question what you have said but to ensure that the Minutes are also accurate.
PolishNie zaznaczono na niej wysp mniejszych niż 400 km2, gdyż w wysokonakładowym druku offsetowym nie można wiernie odwzorować bardzo małych elementów.
It excludes islands of less than 400 square kilometres because high-volume offset printing does not permit the accurate reproduction of small design elements.
PolishPodsumowując, chciałbym podziękować pani komisarz Reding za wyważone podejście i wyczucie demokracji; pani komisarz przedstawiła sytuację wiernie i dokładnie.
To conclude, I would like to thank Commissioner Reding for her great sense of balance and democracy; she has drafted an intelligent and accurate report.
PolishTo jednak drażliwy temat, pracuję dla Discovery Channel, a chcemy wiernie przedstawić wydarzenia, traktując zwierzęta z szacunkiem.
But, this is a touchy subject, and I work for the Discovery Channel, and we want to portray accurately whatever it is we do, and we certainly want to do it with a lot of respect for the animals.