PL ważna
volume_up
{adjektiv femininum}

ważna (även: kluczowy, poważny, ważny, doniosły)
Jest to ważna procedura , podobnie jak ważna jest sama praca Komisji Kontroli Budżetowej.
The procedure is important, as is the work of the Committee on Budgetary Control.
Infrastruktura w dziedzinie badań i transportu także stanowi ważną kwestię.
However, the research and transport infrastructures are also important concerns.
Myślę, że jest ona bardzo ważna dla Europy i że Europa jest bardzo ważna dla niej.
I think it is very important for Europe and, of course, Europe is also important to Latin America.
ważna (även: znaczący, ważny, znaczny, istotny)
ważną zasadę ustanowił Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
This significant principle has been established by the European Court of Justice.
Europa ma ambicję odgrywać ważną rolę na scenie międzynarodowej.
Europe's ambition is to be a significant international actor.
Odnoszę jednak wrażenie, że instytucje UE również mogą odgrywać bardzo ważną rolę.
However, I feel that EU institutions could also play a significant role.

Användningsexempel för "ważna" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishWalka z terroryzmem odgrywa niezwykle ważną rolę i tak właśnie powinno być.
The fight against terrorism plays a vital role, and this is the way it has to be.
PolishAle nie tylko to - jest jeszcze inna ważna wiadomość dla naszego Parlamentu.
But not only that - there is another strong message for this Parliament here.
PolishJuż samo to pokazuje, jak ważną rolę odgrywa rolnictwo dla środowiska naturalnego.
This fact alone underlines the importance of farming to the EU's natural environment.
PolishBardzo ważna jest wiedza, które choroby podlegają procedurze uprzedniej zgody.
It is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.
PolishDla mnie jako konsumenta wiedza, gdzie dany produkt został wykonany, jest ważna..
As a consumer myself, it matters to me to know where the product is made.
PolishWspółpraca z krajami uprzemysłowionymi jest niezwykle ważna dla gospodarki UE.
Cooperation with industrialised countries is of enormous importance for the EU economy.
PolishTa sprawa, w oczywisty sposób, jest szczególnie ważna w bieżącej sytuacji gospodarczej.
This issue is of particular importance in the current economic situation of course.
PolishWażną rzeczą o Charlesie i Ray jest to, że oni zawsze kształtowali rzeczy.
But the thing about Charles and Ray is that they were always modeling stuff.
PolishJest to ważna informacja dla pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
To be taken into consideration by patients on a controlled sodium diet.
PolishUważam że ta widownia w szczególności może zrozumieć jak ważna jest niepowtarzalność.
So I think this audience in particular can understand the importance of individuality.
PolishI ostatnia rzecz, choć nie mniej ważna: uprawnienia tej Izby zostały znacznie rozszerzone.
Last, but not least, the powers of this House have been considerably extended.
PolishOdbyliśmy ważną debatę nad liberalizacją transportu kolejowego.
Mr President, we have had a substantial debate on the liberalisation of rail transport.
PolishOstatnia, ale niemniej ważna sprawa, to pytanie, do czego zmierzać ma ta debata.
Last but not least is the question of where the debate should lead.
PolishNa początku chciałabym powiedzieć, że rozumiem jak ważna jest kwestia mniejszości.
I would begin by recognising the importance that Members attach to the issue of minorities.
PolishZawsze jednak ważna jest kwestia wspólnej odpowiedzialności. ~~~ No i projekt.
Every problem in a city has to have its own equation of co-responsibility and also a design.
PolishMetafora jest też ważna bo wpływa na decyzję uruchamiając analogie.
Metaphor also matters because it influences decisions by activating analogies.
PolishAfryka jest dla niej ważna i popiera wszystko, co zostało powiedziane.
It is concerned about Africa and it supports everything that has been said.
PolishProszę wybaczyć, ale nie rozumiem w czym leży ta ważna osobista sprawa?
Forgive me, but didn't I understand that you have a matter of urgent personal business?
PolishEuropejska Agencja Leków pełni ważną rolę jako preferowane źródło obiektywnych informacji.
The EMA has a vital role as the preferred source of objective information.
PolishW przypadku tego sprawozdania szczególnie ważną kwestią wydaje mi się kwestia znaku CE.
The issue of the CE mark dealt with in this report seems to me of particularly importance.