"w stronę" - Engelsk översättning

PL

"w stronę" på engelska

EN

PL w stronę
volume_up
{preposition}

w stronę (även: do, wobec, ku)
volume_up
toward {prep.}
Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.
Then the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.
To oczywiście zmierza w stronę propagandy.
It patently veers toward propaganda.
W przeciwnym przypadku skierują się w stronę bezprawia.
We should be able to make that choice easier for them to get toward the legitimate world, because if we don't, they will go toward the criminal world.

Liknande översättningar för "w stronę" på engelska

w preposition
w pronomen
English
strona substantiv

Användningsexempel för "w stronę" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishMówiąc najprościej, odsuwamy się od nieprzyjemnych dźwięków w stronę miłych.
At the simplest, you move away from unpleasant sound and towards pleasant sounds.
PolishJeżeli chodzi o zmiany klimatu, musimy teraz skierować naszą uwagę w stronę Kopenhagi.
On climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
PolishWierzę, że wysiłki, jakie musimy podjąć, powinny być ukierunkowane w jedną stronę.
I believe that the efforts we now have to make should all be focused in one direction.
PolishNajbliższych kilka lat zadecyduje o tym, w którą stronę zmierzać będzie nasze rolnictwo.
The next few years will be crucial in terms of where our agriculture is heading.
PolishNastępna część układanki to łódź wczesnym świtem, oddalająca się w stronę morza.
The next piece of the jigsaw is of a boat in the early dawn slipping silently out to sea.
PolishA jeżeli posiedzicie tutaj wystarczająco długo, uniesie się w waszą stronę.
And if you sit here long enough, it'll float off the page into the audience.
PolishChcemy lecieć w jedną stronę, ale wiatr znosi nas gdzie indziej, jak w życiu.
We want to go in a direction, but the winds push us in another direction, like in life.
PolishDzisiaj możemy uczynić istotny krok naprzód w stronę przyjęcia przedmiotowej dyrektywy.
Today, we can take an important step forward towards the adoption of this directive.
PolishTo jest pierwszy znaczący krok, jaki Serbia wykonała w stronę Unii Europejskiej.
That is the first concrete step of Serbia towards the European Union.
PolishPoczekajmy do jutra, kiedy okaże się, w którą stronę podąży większość posłów do Parlamentu.
Let us wait and see tomorrow which way the majority in Parliament wishes to go.
PolishKazachstan jest ważnym krajem, Kazachstan robi duże wysiłki w stronę demokratyzacji.
It is making a lot of effort in terms of its progress towards democracy.
PolishW związku z tym mamy powód, aby uznać ten projekt dyrektywy za krok w dobrą stronę.
We therefore have reason to regard this draft directive as a step in the right direction.
PolishPodążają wciąż w stronę Placu Campo de Fiori, do ktorego w końcu docierają.
They keep on motoring towards the Campo de' Fiori, which they soon reach.
PolishCofnął się i przypatrzył dokąd idą inni, po czym ruszył w drugą stronę.
He stepped back and he watched where everybody was going and he went the other way.
PolishA stąd mogę się zagłębić wstronę WWW i po prostu otworzyć ją ponownie.
And from these, I can drill into the web page and just launch them again.
PolishStefan von Bergen: Skręca przechylając głowę w jedną lub drugą stronę.
Stefan von Bergen: Well he turns by just putting his head on one or the other side.
PolishMieścimy się w 10 centach za stronę, jeśli skanujemy w dużych ilościach.
And we've been able to achieve 10 cents a page if we run things in volume.
PolishMożna też było pójść samemu w stronę pustej działki, długiej na pół przecznicy
Or you could go out by yourself even to a half-block-long empty lot,
PolishZrobiłem zdjęcie jego butów, podziękowaliśmy sobie i po prostu poszliśmy w swoją stronę.
And I took a picture of his shoes, and we thanked each other and just went on our way.
PolishŚrodki antykryzysowe kierowane są głównie w stronę męskiej populacji.
The counter-crisis measures are directed mainly towards the male population.