PL uwalniać
volume_up
[uwalniam|uwalniałbym] {imperfekt verb}

1. allmänt

Podczas jednej z wypraw utknął w jaskini i musiała go uwalniać francuska służba ratownicza.
During one of his trips, he was trapped in a cave and had to be freed by the french rescue services.
Potrzebne było działanie uwalniające ich od niewolnictwa, szantażu i wyzysku.
What was needed was a measure to free them from slavery, blackmail and exploitation.
Członkowie opozycji uwalniani na mocy nakazów sądowych są niezależnie od tego ponownie zatrzymywani.
Opposition members freed by court order are then locked up again by the state, regardless.
Stąd, jako wodorowęglan, transportowany jest do płuc i uwalniany w wydychanym powietrzu jako 13CO2.
From there it is transported as bicarbonate into the lung and liberated as 13CO2 with the exhaled air.
Mieszkańcy Południowego Sudanu są uwalniani z niewolnictwa, którym kieruje poszukiwany międzynarodowo kryminalista Omar Al Baszir.
The people of Southern Sudan are being liberated from the house of slavery which is headed by the internationally wanted criminal Omar Al Bashir.
uwalniać (även: uwolnić)
volume_up
to unlock [unlocked|unlocked] {vb} [bild.] (emotions)
Przejdę teraz do sprawozdania pani poseł Sanchez-Schmid w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej.
I now come to the Sanchez-Schmid report on unlocking the potential of cultural and creative industries.
sprawozdania pani poseł Sanchez-Schmid, w imieniu Komisji Kultury i Edukacji, w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej; oraz
the report by Mrs Sanchez-Schmid, on behalf of the Committee on Culture and Education, on unlocking the potential of cultural and creative industries, and

3. "się/kogoś od"

uwalniać (även: uwolnić)
volume_up
to exorcise [exorcised|exorcised] {tran. vb} [GBR] [bild.] (of past)
uwalniać (även: uwolnić)
volume_up
to exorcize {tran. vb} [USA] [bild.] (of past)

Synonymer (polska) till "uwalniać":

uwalniać

Användningsexempel för "uwalniać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishPowoduje uwalnianie metanu z tundry i może też uwalniać go z dna morskiego.
It is releasing methane from the tundra, and could also release it from the seabed.
PolishPodczas jednej z wypraw utknął w jaskini i musiała go uwalniać francuska służba ratownicza.
During one of his trips, he was trapped in a cave and had to be freed by the french rescue services.
PolishObecnie Afryce udaje się uwalniać od ich wpływu, a biotechnologia może się w końcu szybko tam rozwijać.
And biotech is moving rapidly in Africa, at last.
PolishZaczyna uwalniać cukry zawarte w skrobi.
It starts to release the sugars trapped in the starch.
PolishSubstancja czynna powleczona jest niewchłanialną otoczką zaprojektowaną, aby uwalniać substancję czynną w kontrolowanym tempie.
The active substance is contained within a non absorbable shell designed to release the active substance at a controlled rate.
PolishDodatkowe badania potwierdziły te wyniki, wykazując, że preparat Oxyglobin jest w stanie wychwytywać, transportować i uwalniać tlen u zwierząt innych niż krowy.
Additional studies supported these results, showing that Oxyglobin can take up, transport and release oxygen in animals other than cows.
PolishDzięki temu zmniejszymy nasze uzależnienie od importu ważnych artykułów i przestaniemy uwalniać do środowiska metale ciężkie oraz inne substancje toksyczne.
It will reduce our dependence on imports of important commodities and we will not be releasing heavy metals and other toxic substances into the environment.