"umacniać" - Engelsk översättning

PL

"umacniać" på engelska

volume_up
umacniać {imperf. vb}

PL umacniać
volume_up
{imperfekt verb}

1. allmänt

umacniać (även: umocnić, dodać mocy, dodawać mocy)
volume_up
to buttress {vb} [bild.]
umacniać (även: umocnić)
volume_up
to entrench {tran. vb} [bild.] (supremacy, views)
umacniać (även: umocnić)
volume_up
to intrench {tran. vb} [bild.]
umacniać (även: umocnić)
Równocześnie jednak powracamy i umacniamy nasze arabskie dziedzictwo.
But at the same time we are reconnecting and reasserting our Arab heritage.

Synonymer (polska) till "umacniać":

umacniać

Användningsexempel för "umacniać" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishUnię Europejską zbudowano na bazie wspólnych wartości i jako taką należy ją umacniać.
The European Union was built and must be strengthened on a base of common values.
PolishI począł go Duch Pański umacniać w obozie Dan między Saraa i między Estaol.
And the Spirit of Jehovah began to move him in Mahaneh-dan, between Zorah and Eshtaol.
PolishW istocie, Parlament Europejski chciałby dalej umacniać taką politykę.
The European Parliament would actually like to further reinforce that policy.
PolishPonadto będziemy również umacniać współpracę z naszymi partnerami strategicznymi na świecie.
We will also strengthen cooperation with our strategic partners in the world.
PolishWielokrotnie rozmawialiśmy już o tym, jak należy umacniać obszar Schengen zamiast go osłabiać.
We have already discussed on many occasions how we should strengthen Schengen, and not weaken it.
PolishMusimy w szczególności umacniać układy o stowarzyszeniu z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.
We must, in particular, develop the Association Agreement with the African, Caribbean and Pacific States.
PolishEuropa powinna umacniać swoje związki z Ameryką Łacińską.
Europe should strengthen its relationship with Latin America.
PolishTę integrację należy umacniać również w okresie późniejszym.
Integration should be strengthened at a later stage too.
PolishPostarajmy się umacniać to, co dziś symbolizuje Unia Europejska.
Let us enhance what the European Union means today.
PolishDlatego też należałoby umacniać instytucje pozarządowe w krajach, gdzie panują rządy autorytarne.
That is why we must also strengthen non-governmental institutions in countries with authoritarian governments.
PolishKomisja podziela pogląd sprawozdawczyni, że musimy kontynuować wysiłki i umacniać nasze osiągnięcia.
The Commission shares the rapporteur's view that we must continue our efforts and consolidate what has been achieved.
PolishJest to coś nowego, co zamierzamy umacniać.
That is something new that we are going to strengthen.
PolishSolidarność to jedna z cech charakterystycznych Unii Europejskiej i musimy ją umacniać z myślą o przyszłości.
Solidarity is one of the European Union's distinctive hallmarks, and we have to strengthen that solidarity with regard to the future.
PolishMusimy zagwarantować i stale umacniać mechanizmy ochrony społecznej oraz prawa pracowników, zapewniając godziwe warunki pracy.
We must guarantee and constantly strengthen social welfare and workers' rights, and provide decent working conditions.
PolishPodkreślałam, jak ważne jest Schengen, jaki to dar dla Unii Europejskiej i że musimy go umacniać, a nie osłabiać.
I have emphasised how important Schengen is, what a gift it is to the European Union and that we must strengthen it and not weaken it.
PolishFlaga nie ma być jedynie symbolem - ma być wykorzystywana w życiu codziennym, aby umacniać jedność, z której jesteśmy znani.
The flag is not intended to be an icon, but to be used in our everyday lives to strengthen the unity for which we are known.
PolishRozwijać działania i umacniać współpracę: oto racjonalny sens planu działania opracowanego pod kierunkiem pana posła Perello Rodrigueza.
Do more and cooperate more: that is the rationale behind the action plan that has been guided by Mr Perello Rodriguez.
PolishGłówny Prokurator Trybunału, Luis Moreno-Ocampo umiejętnie pomagał Trybunałowi umacniać bezstronność tej instytucji na arenie międzynarodowej.
The Court's Chief Prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, has skilfully helped the Court to strengthen its impartiality globally.
PolishChciałbym o tym państwu przypomnieć, ponieważ to są składniki, które będą umacniać wykonalność i realizację planów strategicznych.
I wish to remind you of this because these are components that will consolidate the feasibility and achievement of the strategic plans.
PolishDlatego mam nadzieję, że będzie ona w stanie wykorzystać swoje doświadczenie i umacniać swoją pozycję z większą determinacją niż w przeszłości.
I therefore hope that it will be able to use its influence and assert its positions with greater determination than in the past.