"ulepszony" - Engelsk översättning

PL

"ulepszony" på engelska

volume_up
ulepszony {adj. mask.}
volume_up
ulepszyć {perf. vb}

PL ulepszony
volume_up
{adjektiv maskulinum}

ulepszony
To dowód, że potrzebne jest ulepszone ustawodawstwo, ale również ulepszony system monitorowania.
It shows that improved legislation is required, but also improved monitoring.
Które państwa członkowskie popierają ulepszony Traktat, a które go odrzucają?
Which Member States support the improved Treaty, and which reject it?
Kodeks został ulepszony w 2006 i 2007 r., w szczególności dodatkami do instrukcji użytkownika.
The code was improved in 2006 and 2007, specifically with additions to the users' manual.
ulepszony (även: zmieniony, zmodyfikowany)
ulepszony
PO wypracował ulepszony proces wytwarzania produktu, aby zwiększyć jego immunogenność.
The MAH developed an upgraded manufacturing process to increase immunogenicity.

Användningsexempel för "ulepszony" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishDwie komisje, IMCO i COCOBU, ściśle współpracowały, stosując ulepszony system współdziałania.
The two committees, IMCO and COCOBU, worked closely together using the enhanced cooperation mechanism.
PolishMamy nadzieję, że podczas szczytu opracujemy i zaakceptujemy ulepszony mechanizm wczesnego ostrzegania.
We hope that a stronger early warning mechanism will be established and approved at the summit.
PolishJednak nasze dzisiejsze zadanie to rozpatrzenie nowego tekstu, który został znacznie ulepszony w porównaniu z pierwotnym wnioskiem.
However, our job today is to address the new text, which is a vast improvement on the original proposal.
PolishMam nadzieję, że wniosek ten zostanie ulepszony w trakcie działań, które zostaną podjęte w następstwie jej dzisiejszego przyjęcia.
I hope for an improvement in the proposal during the course of the steps that will follow today's adoption
PolishAXIS M3007-P umożliwia różne tryby widoku: widok 360° oraz widok ulepszony — panoramiczny, podwójnie panoramiczny oraz poczwórny.
AXIS M3007-P offers different views: 360° overview and dewarped views such as panorama, double panorama and quad views.