"uczulony na" - Engelsk översättning

PL

"uczulony na" på engelska

PL uczulony na
volume_up

1. "coś"

uczulony na
Jeśli pacjent jest nadwrażliwy (uczulony) na pegaptanib lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
If you are hypersensitive (allergic) to pegaptanib sodium or any of the other ingredients.
jeżeli pacjent jest uczulony na peginterferon alfa- 2a, jakikolwiek inny preparat interferonu lub
if you are allergic to peginterferon-alfa-2a, to any interferon or any of the other ingredients of
Jakieś 17 lat temu, stałem się uczulony na powietrze w Delhi.
Some 17 years ago, I became allergic to Delhi's air.

Liknande översättningar för "uczulony na" på engelska

uczulony adjektiv
uczulić verb
na preposition
na pronomen
English

Användningsexempel för "uczulony na" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNie używać dostarczonego rozpuszczalnika, jeśli wiadomo, że pacjent jest uczulony na środek konserwujący metakrezol.
Do not use the supplied solvent if you have a known sensitivity to metacresol preservative.
PolishOdnoszono się do praw podstawowych, a jestem bardzo uczulony na tę kwestię, lecz bez żadnych przykładów potwierdzających głoszone tezy.
The references that are made are to fundamental rights and I am very sensitive to that, but without any confirmative example.
PolishJestem szczególnie uczulony na surowość ocen Komisji Europejskiej, gdyż stoczniowcy Szczecina i Gdyni nie otrzymali szansy kontynuacji produkcji statków.
I was particularly affected by the severity of the European Commission's assessments, because the shipyard workers in Szczecin and Gdynia were not granted any opportunity to continue producing ships.