"uczulenie" - Engelsk översättning

PL

"uczulenie" på engelska

volume_up
uczulić {perf. vb}

PL uczulenie
volume_up
{neutrum}

uczulenie (även: alergia)
volume_up
allergy {substantiv}
Uczulenie na neomycynę zwykle występuje w postaci kontaktowego zapalenia skóry.
Neomycin allergy generally manifests as a contact dermatitis.
Nadwrażliwość (uczulenie, alergia) na lek Fuzeon występuje rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000).
Hypersensitivity (allergy) to Fuzeon is rare (affects 1 to 10 users in 10,000).
Nadwrażliwość (uczulenie, alergia) na lek Fuzeon występuje rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów).
Hypersensitivity (allergy) to Fuzeon is rare (affects 1 to 10 users in 10,000).
uczulenie (även: wrażliwość)
volume_up
sensitivity {substantiv}
Niezwykłe, zwiększone lub zaburzone reakcje na bodźce, uczulenie na światło słoneczne,
Unusual, increased or altered sensitivity to sensory stimulation, sun allergy, eczema, increased

Synonymer (polska) till "uczulenie":

uczulenie

Användningsexempel för "uczulenie" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników leku AZARGA.
Do not use AZARGA − if you are allergic to any of the ingredients of AZARGA.
Polishstwierdzono u nich nadwrażliwość (uczulenie) na ibuprofen lub dowolną z substancji
if they are hypersensitive (allergic) to ibuprofen or any of the excipients.
Polishjeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników szczepionki
If you or your child are allergic (hypersensitive) to any of the components of
Polishjeśli u pacjentki stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na atozyban lub którykolwiek z
if you are allergic to atosiban or any of the other ingredients of TRACTOCILE
Polishjeśli u pacjenta występuje uczulenie na jakikolwiek antybiotyk, formaldehyd, bromek
are allergic to any antibiotic, formaldehyde, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) and
PolishJeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na anidulafunginę, pozostałe leki z
if you are allergic (hypersensitive) to anidulafungin, other echinocandins (e. g.
Polishjeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (uczulenie) na kaspofunginę lub którykolwiek
if you are hypersensitive (allergic) to caspofungin or any of the other ingredients of
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na olanzapinę lub którykolwiek z
if you are allergic (hypersensitive) to olanzapine or any of the other ingredients of
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na rybawirynę lub którykolwiek z
are allergic (hypersensitive) to ribavirin or any of the other ingredients of Rebetol.
Polishjeśli u dziecka stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników szczepionki (patrz punkt
your child is allergic to any of the components of the vaccine (see section 6).
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na beksaroten lub którykolwiek z
if you know that you are allergic (hypersensitive) to bexarotene or to any of the other
PolishWystępuje uczulenie (nadwrażliwość) na cytarabinę lub którykolwiek z pozostałych składników
If you are allergic (hypersensitive) to cytarabine or any of the other ingredients.
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na temoporfin lub którykolwiek z
if you are hypersensitive (allergic) to temoporfin or any of the ingredients of Foscan,
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na którykolwiek z pozostałych
if you are hypersensitive (allergic) to any of the other ingredients or to mouse proteins.
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na lanzoprazol lub którykolwiek z
if you are allergic (hypersensitive) to Lansoprazol or any of the other ingredients of
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na filgrastym lub którykolwiek z
if you are allergic (hypersensitive) to filgrastim or to any of the other ingredients of
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek ze składników szczepionki lub na
if you are allergic to any ingredient of the vaccine or to formaldehyde.
Polishjeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość (uczulenie) na kalcytoninę łososiową lub
if you are hypersensitive (allergic) to salmon calcitonin or any of the other ingredients of
Polishjeśli u pacjenta występuje uczulenie na antybiotyki, takie jak penicyliny, cefalosporyny
if you are allergic to antibiotics such as penicillines, cephalosporins or carbapenems.
PolishJeśli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na jaja, białko kurze lub którykolwiek ze
If you are allergic (hypersensitive) to eggs, chicken proteins or any of the components of