"tradycja" - Engelsk översättning

PL

"tradycja" på engelska

PL tradycja
volume_up
{femininum}

tradycja
volume_up
tradition {substantiv}
Używanie sacharozy jest tradycją w naszym państwie od ponad 200 lat.
The use of sucrose has been a tradition in our country for over 200 years.
Skoro tak, to zgodnie z tradycją musimy iść za radą naszego sprawozdawcy.
That being the case, according to tradition we must following the advice of our rapporteur.
Dlatego tradycja zyskuje na ważności, a nie traci.
And therefore tradition becomes more important, not less important.

Synonymer (polska) till "tradycja":

tradycja

Användningsexempel för "tradycja" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo właśnie europejska tradycja poszanowania pracy zapewniła sukces naszej cywilizacji.
It was the European mentality of valuing work that has made our civilisation successful.
PolishZmieniamy naszą kulturę od wewnątrz, lecz jednocześnie odnawiamy związek z tradycją.
We are changing our culture from within, but at the same time we are reconnecting with our traditions.
PolishSzczególnie żywa jest w Portugalii tradycja tańca i muzyki, a zwłaszcza melancholijnego fado.
They are characterised by folk dance and music, particularly the traditional melancholy fado .
PolishZ tego też powodu, zgodnie ze swą tradycją, Unia podjęła decyzję o prowadzeniu polityki integracji regionalnej.
This is why the EU has traditionally chosen to pursue a policy of regional integration.
PolishTo firma z 40-letnią tradycją, która rozumie przemysł wytwórczy.
It's a 40-year-old company, it understands manufacturing.
PolishMyślistwo jest starą, zakorzenioną w kulturze tradycją.
on behalf of the IND/DEM Group. - (SV) Mr President, hunting is an old-established custom.
PolishJest to sprzeczne z europejską tradycją prawną i może skutkować niesprawiedliwością oraz nowymi krzywdami.
This is contrary to European legal traditions and may give rise to injustices and new wrongs.
PolishJest to głęboko obraźliwe i sprzeczne z unijną tradycją partnerstwa oraz wzajemnego poszanowania.
This is deeply offensive and is contrary to the European Union's traditions of partnership and mutual respect.
PolishDać ich kobietom szansę na godne życie, zgodnie z tradycją, kulturą i religią tych państw.
It should provide those women with the opportunity to live in dignity, pursuant to the local traditions, religion and culture.
PolishZgodnie z tradycją niektórzy obywatele państw członkowskich dokonują uboju świń na święta Bożego Narodzenia i jagniąt na Wielkanoc.
Some citizens in the Member States traditionally slaughter pigs for Christmas and lambs for Easter.
PolishTradycja wznoszenia pomników w celu uświadamiania
PolishOd wielu lat jest to tutaj tradycją, ale finansowanie projektów budowlanych w ten sposób nie jest jawne i przejrzyste.
This has been a custom here for many years now, but financing construction projects in this way is not open or transparent.
PolishUprawianie winogron w Republice Słowackiej szczyci się długą tradycją i od zawsze było, i nadal jest, skomplikowaną dziedziną biznesu.
Wine-growing in Slovakia has a long history and it has always been, and still is today, a difficult business.
PolishReprezentuję Szkocję, naród z wieloletnią tradycją morską i z ogromnym potencjałem na przyszłość.
Madam President, I represent Scotland, a nation with a long maritime history and a nation with tremendous potential for its future.
PolishTo jest tam tradycja.
Polish. ~~~ Co więcej, od wieków panuje tu tradycja związana ze sprawowaniem władzy.
And the state, of course, its authority flows into lots of other areas -- as we are familiar with -- with something like the one-child policy.
PolishZwłaszcza sposób życia tych rodzin utrwala tendencję braku identyfikacji tej ludności z kulturą i tradycją kraju osiedlenia.
This is compounded by the fact that these families live in a way that does not integrate with the cultures and traditions of the country where they settle.
Polish" To tradycja trójboju Apaczów, biegnie się 80 km przez pustynię, walczy z ludźmi, kradnie konie i jedzie do domu.
That's because an Apache triathlon used to be you'd run 50 miles across the desert, engage in hand-to-hand combat, steal a bunch of horses and slap leather for home.
PolishW moim kraju, Republice Czeskiej, najliczniejszą organizacją ochotniczą, a przy tym legitymującą się długą tradycją, jest ochotnicza straż pożarna.
In my own country, the Czech Republic, the most numerous and long-established voluntary organisations are the voluntary fire fighters.
PolishCelem ogólnym jest zakaz wszelkich form przemocy, wraz z tzw. praktykami związanymi z tradycją, przestępstwami honorowymi i przymusowymi małżeństwami.
The general objective is to ban all forms of violence, including so-called traditional practices, honour crimes, and forced marriages.