"to prawie tak" - Engelsk översättning

PL

"to prawie tak" på engelska

Se exempelmeningar för "to prawie tak" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to prawie tak" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
prawie adverb
prawie
English
tak adverb
tak partikel
tak
English
tak! interjektion
English
prawić verb

Användningsexempel för "to prawie tak" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishJeśli zaszczepimy 960 osób, to prawie tak jakbyśmy zaszczepili sto procent.
If we immunize 960 of them, it's as if we had immunized a hundred [percent] of them.
PolishTo prawie tak, jak gdyby użytkownicy kończąc czytanie, zadali sobie pytanie „Co mogę dalej zrobić?”
It's almost as if users finish reading and ask themselves, "What can I do next?"
PolishTo prawie tak, jak gdyby Chorwacja, inny kandydat do członkostwa w UE, zaatakowała Czarnogórę.
It is almost as if Croatia, another candidate Member State, were to attack Montenegro.
PolishProwadząc samochód o zachodzie słońca mogę jedynie myśleć, że wygląda to prawie tak pięknie jak w moich grach.
When I am driving down a road at sunset all I can think is, this is almost as beautiful as my games are.
PolishTo prawie tak, jakby istniał zamiar odwrócenia narodów od wszelkich elementów przypominających wartości i symboli wyrażających moralność i duchowość.
It is almost as if there is the intention to turn the peoples away from any reminder of values and symbols that express verticality and spirituality.

Lär dig andra ord

Polish
  • to prawie tak

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.