"to powoduje że" - Engelsk översättning

PL

"to powoduje że" på engelska

Se exempelmeningar för "to powoduje że" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "to powoduje że" på engelska

to adverb
English
to konjunktion
English
to pronomen
że konjunktion
English
powodować verb
ze preposition

Användningsexempel för "to powoduje że" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTo nie jest sprzeczne, to powoduje, że ta polityka jest prorozwojowa.
These two objectives are not incompatible - they make cohesion policy favourable to development.
PolishTo powoduje, że kobiety doświadczają znacznie większych trudności związanych z powrotem lub wejściem na rynek pracy niż mężczyźni.
This means that women find it much harder than men to return to work or enter the labour market.
PolishTo powoduje, że problem jest jeszcze trudniejszy.
That makes the problem rather challenging.
PolishWszystko to powoduje, że sprawozdanie w moim odczuciu wydaje się dokumentem o podejściu zbyt radykalnym i dlatego głosowałem za odrzuceniem sprawozdania.
In my view, the report seems too radical, and this is why I voted to reject it.
PolishFakt trwania w stanie konfliktu lub wojny, spory plemienne i międzynarodowe, handel narkotykami, korupcja - wszystko to powoduje, że Afganistan potrzebuje pomocy wspólnotowej.
There is continuing conflict or war, as well as tribal and international clashes, drug trading and corruption. As a result, Afghanistan needs international aid.

Lär dig andra ord

Polish
  • to powoduje że

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.