"szczyt" - Engelsk översättning

PL

"szczyt" på engelska

PL szczyt
volume_up
{maskulinum}

1. allmänt

szczyt (även: szpic, pełnia, wierch)
volume_up
peak {substantiv}
I myślę, że to konkretne malowidło reprezentuje szczyt tamtej ery w leczeniu.
And this particular painting, I think, represents the pinnacle, the peak, of that clinical era.
W Protokole 007 szczyt wartości GMT przeciw HPV 6, 11, 16, 18, obserwowano w 7. miesiącu.
In Protocol 007 peak anti-HPV 6, 11, 16, 18 GMTs were observed at Month 7.
Szczyt działania uspokajającego i przeciwbólowego występuje w ciągu 30 minut od podania preparatu.
The peak sedative and analgesic effects are reached within 30 minutes after administration.
szczyt (även: wierch)
volume_up
summit {substantiv}
Ten szczyt był lepszy niż szczyt w Kairze, ale o to nie było trudno.
This summit was better than the Cairo Summit, but that was hardly difficult!
Wiosenny szczyt ma być poświęcony energetyce.
Madam President, the Spring Summit is supposed to be the energy summit.
Niedawno w Kopenhadze odbył się szczyt klimatyczny poświecony temu zagadnieniu.
Recently, in Copenhagen, a climate summit devoted to this issue was held.
szczyt
volume_up
pinnacle {substantiv}
A moja kariera osiągnęła szczyt, jak się później okazało, kiedy zostałem wysłany do Nowego Jorku.
And the pinnacle of my career, as it turned out, was when I was posted to New York.
Amerykanie wierzą, że osiągnęli szczyt w sztuce wyboru.
Americans tend to believe that they've reached some sort of pinnacle in the way they practice choice.
I myślę, że to konkretne malowidło reprezentuje szczyt tamtej ery w leczeniu.
And this particular painting, I think, represents the pinnacle, the peak, of that clinical era.
szczyt
volume_up
acme {substantiv}
szczyt (även: czubek)
volume_up
apex {substantiv}
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
There's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.
szczyt
volume_up
head {substantiv} (of table)
Szczyt piramidy stanowi większość biomasy, w niektórych miejscach nawet 85%, np. rafa Kingmana, obecnie pod ochroną.
The top head does account for most of the biomass, in some places up to 85 percent, like Kingman Reef, which is now protected.
Pierwszą z nich jest to, że zmobilizował znacznie większą liczbę szefów państw i rządów, niż szczyt w Kioto.
The first was that it mobilised many more Heads of State or Government than the Kyoto Summit did.
Panie przewodniczący! Jutro głowy państw członkowskich spotykają się na szczycie.
Mr President, tomorrow the heads of Member States meet in summit.
Po pierwsze, kluczowe znaczenie ma zagwarantowanie usługi powszechnej oraz tego, by każdy obywatel mógł otrzymywać pocztę bez względu na to, czy mieszka na szczycie góry, czy na wyspie.
First of all, it is essential for universal service to be guaranteed and for every citizen to be able to receive mail, irrespective of whether they live on a mountain top or on an island.
szczyt (även: wierzchołek)
volume_up
vertex {substantiv}
szczyt (även: apogeum, zenit)
volume_up
zenith {substantiv}
Dla przypomnienia, Europejski Cud osiąga szczyt w latach 70., sporo po dekolonizacji.
In any case, as you may remember, the Great Divergence reaches its zenith in the 1970s, some considerable time after decolonization.
volume_up
rush {substantiv}
Pracując nad tym projektem wymyśliłem "Kolejowe godziny szczytu".
. ~~~ This is Railroad Rush Hour.
Nawet w godzinach szczytu jest praktycznie pusta.
Even during rush hour, it goes virtually unused.
Poranna godzina szczytu, na zewnątrz jest bardzo zimno.
It's morning rush hour. ~~~ It's very cold outside.
szczyt (även: apogeum)
volume_up
high point {substantiv}
szczyt
volume_up
high spot {substantiv}

2. "kariery, sławy"

szczyt (även: rozkwit, okres rozkwitu)
volume_up
heyday {substantiv}

3. matematik

szczyt (även: wierzchołek)
volume_up
apex {substantiv}
Nie ma piramidy, która dogodnie umieszczałaby wiktoriańską Anglię na szczycie i schodziła stopień po stopniu, aż do tak zwanych ludów prymitywnych.
There's no pyramid that conveniently places Victorian England at the apex and descends down the flanks to the so-called primitives of the world.

4. konstruktion

szczyt (även: wimperga)
volume_up
gable {substantiv}
szczyt (även: ściana szczytowa)
volume_up
gable end {substantiv}

Användningsexempel för "szczyt" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishJest rok 1990, szczyt popularności cracku. ~~~ Praca w gangu to niebezpieczne zajęcie.
This is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
PolishPod względem polityki najważniejszą kwestią podczas Rady będzie szczyt w Kopenhadze.
The most important issue in policy terms in the Council will be Copenhagen.
PolishSzczyt ten skonsolidował także wojskowy aspekt dostępu do źródeł energii.
Thirdly, it has consolidated the militarisation of access to energy sources.
PolishNeil Selinger jest dla mnie uosobieniem wejścia na szczyt schodów w trzecim akcie życia.
Neil Selinger, to me, is the embodiment of mounting the staircase in his third act.
PolishTrzeci szczyt CARIFORUM−trojka UE oraz szczyt Mercosur-trojka UE w Limie (Peru).
The third CARIFORUM - EU Troika, and the Mercosur - EU Troika Summits are held in Lima, Peru.
PolishProwadzenie auta daje dziecku poczucie kontroli, jest to szczyt do osiągnięcia.
Driving a car is a -- is a really empowering act for a young child, so this is the ultimate.
PolishI moje trzecie pytanie: szczyt G-20 jest także elementem przygotowań do szczytu w Kopenhadze.
My third question is: the G20 is also part of the preparations for Copenhagen.
PolishMieliśmy szczyt G8, G20, rozszerzone szczyty G8, szczyty europejskie.
We have had G8 summits, G20 summits, extended G8 summits, European summits.
PolishMam nadzieję, że dzięki europejskiemu przewodnictwu szczyt kopenhaski zakończy się sukcesem.
I hope that with European leadership, we will achieve success at Copenhagen.
PolishStaram się utrudnić ich dążenia do tego, aby szczyt w Meksyku zakończył się fiaskiem.
I am trying to make it difficult for them not to deliver in Mexico.
PolishTo w sumie oczywiste, że szczyt kopenhaski nie będzie kończył procesu.
It is quite evident that Copenhagen will not be the end of the process.
PolishSkoncentruję się natomiast na tym, jak moim zdaniem szczyt w Lizbonie poprawi stosunki UE-NATO.
I am going to focus on how Lisbon will in my view improve EU-NATO relations.
PolishPonieważ osiągnęliśmy szczyt możliwości naszych kalkulatorów -- słucham?
So, since we've reached the limits of our calculators -- what's that?
PolishW Brukseli (Belgia) odbywa się czwarty wiosenny szczyt Rady Europejskiej.
Fourth annual Spring European Council is held in Brussels, Belgium.
PolishNa początku swojego wystąpienia pan Barroso stwierdził, że wiosenny szczyt był chwilą prawdy.
Mr Barroso began by saying that the Spring Council was a moment of truth.
PolishJeśli spojrzycie na szczyt, to zobaczycie parking, a tutaj widać kampery.
If you look up at the top, that's a parking lot, and those are recreational vehicles right there.
PolishTen problem to: kobiety nie dochodzą na szczyt w żadnym zawodzie nigdzie na świecie.
And the problem is this: Women are not making it to the top of any profession anywhere in the world.
PolishTo jest najważniejsze przesłanie, jakie Parlament może skierować do delegatów na szczyt w Pittsburgu.
That is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
PolishJakie są szanse, że to reprezentuje szczyt ludzkiego rozwoju?
Now, to say this is not to say that we have got the perfect solution in our own society.
PolishKrótko mówiąc, szczyt wniesie wartość dodaną w sferze polityki, której znaczenie jest oczywiste.
In short, it will provide added value in a policy field, the importance of which is obvious.