"stosować się" - Engelsk översättning

PL

"stosować się" på engelska

volume_up
stosować się {refl. vb. imperf.}

PL stosować się
volume_up
{reflexivt verb imperfekt}

stosować się (även: przylegać)
Także tanie linie lotnicze, jak na przykład Ryanair, muszą stosować się do tych przepisów oraz odnośnego rozporządzenia.
Low-cost airlines such as Ryanair must also comply with the law and adhere to the Regulation.
Należy stosować się do zaleconego schematu.
The recommended schedule should be adhered to.
W jej przypadku należy jednak stosować się do ogólnych przepisów prawa spółek wyszczególnionych w Kodeksie cywilnym.
However, the general regulations of Polish contractual law set out in the Civil Code should be adhered to.
stosować się (även: zastosować się)
Musimy stosować się do wszystkich umów zawartych w obszarze nieruchomości.
We have to comply with all the agreements concluded regarding property.
Także tanie linie lotnicze, jak na przykład Ryanair, muszą stosować się do tych przepisów oraz odnośnego rozporządzenia.
Low-cost airlines such as Ryanair must also comply with the law and adhere to the Regulation.
Wszyscy wiemy, że Rosja nie ma zamiaru stosować się do zasady wzajemności w zakresie inwestycji na rynku energetycznym.
We all know that Russia does not intend to comply with the mutuality principle as regards investment in the energy market.

Synonymer (polska) till "stosować się":

stosować się

Liknande översättningar för "stosować się" på engelska

stosować verb
się pronomen

Användningsexempel för "stosować się" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNie powinno stosować się aksetylu cefuroksymu u dzieci w wieku poniżej 5 lat.
Cefuroxime axetil tablets are not suitable for use in children under the age of 5.
PolishZ tego względu nie powinno się jej stosować w tym samym czasie co inne szczepionki.
Therefore, Prepandrix is not intended to be given at the same time as other vaccines.
PolishNależy ściśle stosować się do zaleceń lekarza i nigdy samodzielnie nie zmieniać dawek.
Follow your doctor's instructions exactly and never change the dose yourself.
PolishPreparatu Nobilis OR inac nie powinno się stosować u ptaków w okresie znoszenia jaj.
Nobilis OR Inac should not be used in birds that are in lay (currently producing eggs).
PolishAby nie dopuścić do wypadków, należy ściśle stosować się do poniższej instrukcji.
In order to avoid all incidents, the following instructions should be absolutely respected.
PolishPan komisarz podkreślił, że chce stosować się do zasady subsydiarności.
But you have stressed that you want to observe the principle of subsidiarity.
PolishNie powinno się go stosować w prewencji wtórnej po zawale mięśnia sercowego.
It should not be used for secondary prevention of myocardial infarction.
PolishProszę stosować się do porad na temat antykoncepcji, których udzielił Pani lekarz.
You must follow the contraception advice given to you by your doctor.
PolishZaleca się, aby stosować nie więcej niż trzy cykle leczenia w okresie ciąży.
It is recommended that no more than three retreatments should be used during a pregnancy.
PolishJak stosować Volibris Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia.
How to take Volibris It is best to take your tablet at the same time each day.
PolishNależy uważnie przeczytać instrukcję i stosować się do podanych w niej zaleceń.
Please read the instructions carefully and follow them step by step.
PolishPodczas wykonywania wstrzyknięcia należy stosować się do zaleceń pracowników służby zdrowia.
Follow the injection procedure as instructed by your health care professional.
PolishNależy nadal stosować się do wszelkich zaleceń lekarza dotyczących diety.
Continue to follow any advice about diet that your doctor has given you.
PolishSzczepionki Pandemrix nie powinno się stosować w tym samym czasie co innych szczepionek.
Pandemrix is not intended to be given at the same time as other vaccines.
PolishW przypadku przedawkowania należy stosować się do następujących zaleceń:
In cases of overdosing the following recommendations should be followed:
PolishNależy stosować się do zaleceń lekarza i nie zmieniać samodzielnie dawki.
Follow your doctor's instructions and do not change the dose yourself.
PolishTak ma być i tę zasadę powinno się obecnie stosować w państwach członkowskich.
That is that and that should be applied now in the Member States.
PolishCiąża i karmienie piersią Nie powinno się stosować leku Ciprofloxacin Hikma w czasie ciąży.
Pregnancy and breast-feeding You must not be given Ciprofloxacin Hikma during pregnancy.
PolishW celu odmierzenia właściwej dawki należy stosować znajdującą się w kartoniku miarkę dozującą.
Use the measuring cup provided in the carton to measure the correct dose.
PolishNależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, zanim zacznie się stosować jakikolwiek lek.
Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.