PL rozłożyć
volume_up
{verb}

rozłożyć (även: rozkładać, układać, ułożyć)
volume_up
to dispose {vb} (papers, books)
rozłożyć (även: rozkładać)
volume_up
to lay down {vb} (blanket, rug, garment)
Należy przygotować czyste miejsce i rozłożyć:
Find a clean area and lay out everything:
rozłożyć (även: rozkładać)
volume_up
to putrefy {tran. vb}
volume_up
to set out {vb} (sth/spread out)
Pierwsza dyrektywa wyznacza wymogi dotyczące bezpieczeństwa dla samochodów, których wdrożenie rozłożone było na dwa etapy.
The first directive set out the safety requirements that cars had to have, to be implemented in two phases.
rozłożyć

Synonymer (polska) till "rozłożyć":

rozłożyć

Användningsexempel för "rozłożyć" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishMożna to rozłożyć na więcej osób, które faktycznie zajmą się pracą.
It can be spread across a much larger number of people who can really work with that.
PolishNiezbędne poświęcenia należy rozłożyć w sposób sprawiedliwy i rozsądny.
These sacrifices must be distributed in a fair and balanced way.
PolishGdyby to obciążenie rozsądnie rozłożyć na całym terytorium Europy, to w ogóle nie byłoby problemu.
If the burden were sensibly spread across Europe then there would not be a problem at all.
PolishCały ten system generuje ogromną powierzchnię żeby ułatwić większej ilości enzymów rozłożyć pozostały olej.
This whole system generates a huge surface to allow more enzymes to attack the remaining oil.
PolishBezsprzecznie trzeba wykonać ogrom pracy, żeby rozłożyć w sposób sprawiedliwy to, o co zostaną poproszeni ludzie.
Clearly, there is a colossal job to be done to spread what is to be asked of people in a fair way.
PolishNiezwłocznie po podaniu leku rozłożyć dozownik i wypłukać obie jego części pod bieżącą wodą.
Immediately after administration, take the dispenser apart and rinse both parts of the dispenser under running tap water.
PolishZrównanie minimalnych stawek akcyzowych dla oleju napędowego i benzyny bezołowiowej też należy rozłożyć w czasie.
Harmonisation of the minimum excise duty rates for diesel fuel and unleaded petrol should also be staggered.
PolishTo jest idealny moment, by się rozłożyć.
This is the perfect opportunity to dismantle now.
PolishCo to za litera, jeśli ją rozłożyć?
The question is, which letter is it if I unfold it?
PolishI oczywiście, przy wietrze, można to rozłożyć na wschodnim wybrzeżu, teoretycznie przy brzegu, albo można to podzielić.
And of course, with wind, you could put it all over the East Coast, offshore theoretically, or you can split it up.
PolishNależy rozłożyć to na drewnianym arkuszu.
So I spread it out onto a wooden sheet.
PolishEwolucji nie można rozłożyć na części.
Polishrozłożyć kogoś na obie łopatki
PolishAby go rozwiązać i rozłożyć ryzyko związane z dostawami energii potrzebna jest nam wspólna polityka energetyczna Unii Europejskiej.
In order to resolve this problem and spread the risk relating to energy supply, we need a common European Union energy policy.
Polishrozłożyć kogoś na łopatki
Polishrozłożyć kogoś na obie łopatki
Polishrozłożyć kogoś na łopatki
Polishrozłożyć na łopatki
Polishrozłożyć kogoś na obie łopatki
Polishrozłożyć kogoś na obie łopatki