"przy użyciu" - Engelsk översättning

PL

"przy użyciu" på engelska

EN

PL przy użyciu
volume_up

Potwierdzono to przy użyciu populacyjnego modelu farmakokinetycznego.
This was confirmed using a population pharmacokinetic model.
Wymagana dawka nasycajaca jest okreslana przy uzyciu nastepujacego wzoru:
The required loading dose is determined using the following formula:
Przy użyciu opcji „ Actin FS ” lub „ Neothromtin ” w automatycznych koagulometrach,
Using " Actin FS " or " Neothromtin " on automated coagulometers the target range for the
przy użyciu (även: korzystając z)
Następny pokaz, jeśli chcecie go zobaczyć, wykonam przy użyciu cylindrów.
Sometimes what happens in life affects my choice of objects that I try to work with.
Osiągnęliśmy granicę możliwości wpływania na rynki przy użyciu publicznych pieniędzy.
We have reached the limit of trying to move markets with public money.
Możemy wyrazić dane cyfrowe, przy użyciu ciężaru.
For example, we can augment digital content with physical mass.

Liknande översättningar för "przy użyciu" på engelska

przy preposition
użyć verb

Användningsexempel för "przy użyciu" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishLeczenie musi być kontynuowane przy użyciu Dicuralu tabletki powlekane (patrz Chpl).
Treatment must then be continued with Dicural Coated Tablets (see that SPC).
Polishjeśli pacjent wymaga wykonania badania przy użyciu rezonansu magnetycznego (metoda
if you need to have magnetic resonance imaging (method to visualise internal organs and
PolishUczą się równie dobrze, jak przy użyciu wiodących programów do nauki języków.
And they learn it about as well as the leading language learning software.
PolishDziś mamy raczej wojnę gospodarczą i społeczną zamiast wojny przy użyciu wojska.
Today, we have an economic and social war, rather than a military war.
PolishGrecja musi wprowadzić niezbędne instrumenty, ale nie przy użyciu pożyczek dwustronnych.
Greece has to take the measures which are necessary, but not with bilateral loans.
PolishKtóre zostają podane przy użyciu zaledwie dwóch strzykawek w publicznym szpitalu w Indiach.
And over the course of half an hour, not one syringe was filmed being unwrapped.
PolishNastępny pokaz, jeśli chcecie go zobaczyć, wykonam przy użyciu cylindrów.
Sometimes what happens in life affects my choice of objects that I try to work with.
PolishJak możemy zmniejszyć zużycie lub zaspokoić potrzeby przy użyciu innych źródeł energii?
How can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
PolishMożna też odfiltrować wizyty określonych użytkowników przy użyciu plików cookie.
You can also use cookies to filter out visits from particular users.
PolishPrzez 30 dni po leczeniu lekiem Foscan należy unikać badań oczu przy użyciu jaskrawych lamp.
For 30 days following Foscan treatment, avoid eye tests that use bright lights.
PolishTak więc, przy użyciu prostej elektroniki, można wykryć, jak bardzo strona jest wyginana.
So with simple electronics, you can detect how much the page is being bent.
PolishLeczenie przy użyciu takich sfałszowanych leków może być tragiczne w skutkach.
Treatment with such falsified medicines can have fatal consequences.
PolishOdpowiednio, leczenie można rozpocząć przy użyciu Metacam 5 mg/ ml roztwór do wstrzykiwań.
Alternatively therapy may be initiated with Metacam 5 mg/ ml solution for injection.
PolishOsiągnęliśmy granicę możliwości wpływania na rynki przy użyciu publicznych pieniędzy.
We have reached the limit of trying to move markets with public money.
PolishNie chcemy żadnych produktów wytworzonych przy użyciu pracy przymusowej czy niewolniczej!
We do not want any products that have been made by forced or slave labour!
PolishEksperci uważają jednak, że nie można tego rozstrzygnąć przy użyciu środków wojskowych.
However, experts believe that this cannot be resolved by military means.
PolishTeraz różne okropne prace, jak zbieranie fasoli, można wykonywać przy użyciu maszyn.
And even sort of horrible things, like picking beans by hand, can now be done automatically.
Polishna tucznikach i jednym na lochach, przy użyciu różnych dawek szczepionki.
onwards) and in the most sensitive category of animals (pregnant sows).
PolishNeoRecormon we wkładzie należy podawać tylko przy użyciu wstrzykiwacza Reco- Pen.
NeoRecormon in cartridge should only be used with the Reco-Pen.
PolishTo oczywiste, że tego rodzaju konflikt nie może być rozwiązywany przy użyciu sił zbrojnych.
It is obvious that this kind of conflict cannot be solved by armed force.