"przedział" - Engelsk översättning

PL

"przedział" på engelska

PL przedział
volume_up
{maskulinum}

1. allmänt

przedział
przedział (även: dział, podział, dywizja, rozczłonkowanie)
volume_up
division {substantiv}
przedział (även: okres, przeciąg, epoka, etap)
volume_up
period {substantiv}
Średnia cena homarów importowanych z USA w przedziale lat 2005-2007 wynosiła 12,45 euro za kilogram; w pierwszym kwartale roku 2008 cena wzrosła do 13,6 euro za kilogram.
The average import price for the US in the period 2005-2007 was EUR 12.45 per kilogram; for the first quarter of 2008 the price actually rose slightly to EUR 13.6 per kilogram.
przedział (även: odstęp, przerwa, okres, przeciąg)
volume_up
interval {substantiv}
nie rymonabantu o 104 % (95 % przedział predykcji:
by 104 % (95 % prediction interval:
Różnica w leczeniu (Advagraf- Prograf) wynosiła 3, 8 % (95 % przedział ufności [ - 2, 1 %, 9, 6 % ]).
The treatment difference (Advagraf-Prograf) was 3.8 % (95 % confidence interval [ -2.1 %, 9.6 % ]).
Ryzyko względne (95 % przedział ufności)
Placebo relative risk (95 % interval)

2. matematik

przedział
volume_up
interval {substantiv}
nie rymonabantu o 104 % (95 % przedział predykcji:
by 104 % (95 % prediction interval:
Różnica w leczeniu (Advagraf- Prograf) wynosiła 3, 8 % (95 % przedział ufności [ - 2, 1 %, 9, 6 % ]).
The treatment difference (Advagraf-Prograf) was 3.8 % (95 % confidence interval [ -2.1 %, 9.6 % ]).
Ryzyko względne (95 % przedział ufności)
Placebo relative risk (95 % interval)

Synonymer (polska) till "przedział":

przedział

Användningsexempel för "przedział" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishDane były następujące (wartości w nawiasach pokazują 95 % przedział ufności):
Data were as follows (values in brackets show the 95 % confidence intervals):
PolishJest to bardzo wąski przedział czasowy, obawiam się więc, że mogą wystąpić problemy.
This time scale is very tight and I fear that there will be problems.
PolishMediana czasu do progresji choroby wynosiła 5, 3 miesiąca (175 mg/ m2; 95 % przedział ufności:
The median time to disease progression was 5.3 months (175 mg/ m2; 95 % CI:
PolishWpływ na stężenie leku Stosunek średniej geometrycznej (przedział), jeśli nie określono inaczej
Effects on drug levels Geometric mean ratio (range) if not stated otherwise
PolishZłożone ryzyko umieralności i chorobowości był znacząco mniejsze o 18, 3 % (95 % przedział ufności:
Composite mortality and morbidity risk was significantly reduced by 18.3 % (95 % CI:
Polishu względnego wystąpienia incydentów zakrzepowo- zatorowych (RR 1, 67; 95 % przedział ufności:
An increased relative risk of thromboembolic events (RR 1.67, 95 % CI:
PolishDane dla dorosłych przedstawiono poniżej (95 % przedział ufności; zakres wartości w nawiasach):
Data for adults were as follows (values in brackets show the 95 % confidence intervals):
Polishen (różnica: - 13, 3 %; 95 % przedział ufności: od - 16, 5 do - 10, 2 %; p < 0, 001).
The difference was statistically significant (Difference -13.3 % CI95 % -16.5; -10.2 % p < 0.001).
PolishZłożone ryzyko umieralności i chorobowości było znacząco mniejsze o 18, 3 % (95 % przedział ufności:
Composite mortality and morbidity risk was significantly reduced by 18.3 % (95 % CI:
Polish* Mediana czasu do progresji choroby [ 95 % przedział ufności ] (tygodnie) 0, 011b
*Median time to disease progression [ 95 % CI ] (weeks)
PolishCzęstość występowania kardiologicznych zdarzeń niepożądanych; n, % [ 95 % przedział ufności ]
Cardiac Adverse Event Incidence; n, % [ 95 %-confidence limits ]
PolishOdpowiedź zaobserwowano u 13/ 18 (72 %, 95 % przedział ufności:
Responses were observed in 13/ 18 (72 %, 95 % confidence intervals:
Polishstężenia hemoglobiny, należy odpowiednio dostosować dawkę leku pamiętając, że docelowy przedział uk
through dose management, with consideration for the haemoglobin target range of 10 g/ dL ed
Polish2, 1- 5, 4 miesiąca) w grupie 24- h q3wk i 2, 3 miesiąca (przedział ufności:
2.1-5.4 m) in the 24-h q3wk group and 2.3 months (CI:
PolishZaobserwowano długotrwałe odpowiedzi kliniczne [ 67 % całkowity odsetek odpowiedzi (95 % przedział ufności:
Objective, durable clinical responses were observed [ 67 % ORR (95 % CI:
PolishMediana czasu do progresji u pacjentów podstawowej populacji wynosiła 468 dni (95 % przedział ufności 257- NE).
The median time to progression in the core population was 468 days (95 % CI 257-NE).
Polish4, 6 – 6, 2 mies.) oraz 6, 1 miesiąca (300 mg/ m2; 95 % przedział ufności:
– 6.2 months) and 6.1 months (300 mg/ m2; 95 % CI:
PolishMusimy inwestować w nowe technologie, a po trzecie, musimy ustanowić przedział cen dwutlenku węgla.
We need to invest in new technology and thirdly, we need to set a price floor for carbon dioxide.
PolishDane dla osób w wieku podeszłym przedstawiono poniżej (95 % przedział ufności; zakres wartości w nawiasach):
Data for elderly were as follows (values in brackets show the 95 % confidence intervals):
Polishstężenia hemoglobiny, należy odpowiednio dostosować dawkę leku pamiętając, że docelowy przedział uk
Due to intra-patient variability, occasional individual haemoglobin values for a patient above and ic