"pozbycie się" - Engelsk översättning

PL

"pozbycie się" på engelska

PL pozbycie się
volume_up
{neutrum}

pozbycie się
volume_up
disposal {substantiv} (of a body, excess stock)
volume_up
eradication {substantiv}

Synonymer (polska) till "pozbycie się":

pozbycie się

Liknande översättningar för "pozbycie się" på engelska

się pronomen

Användningsexempel för "pozbycie się" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishNastępnie przyjdzie czas na pogodzenie się z biurokracją wypływającą z Brukseli lub pozbycie się jej.
Then it will be time to put up or shut up with regard to bureaucracy coming from Brussels.
PolishPozbycie się wszystkich proaktywnych polityk rolnych jest czymś gorszym niż zbrodnia: to ogromny błąd.
Dispensing with all proactive agricultural policies is worse than a crime: it is a huge mistake.
PolishPozbycie się dyktatora to jedno, a wprowadzenie ustroju demokratycznego to coś zupełnie odmiennego.
It is one thing to get rid of a dictator, but quite another thing to introduce a democratic regime.
PolishPanika stanowi świetny dostęp do kreatywności, ponieważ jest to jedyny sposób na pozbycie się swojego umysłu.
Panic is the great access of creativity because that's the only way to get rid of your mind.
PolishZbędne formalności sprawozdawcze powodują więcej szkód niż korzyści, więc z radością przyjmę pozbycie się części z nich.
Unnecessary reporting does a lot more harm than good, so I am glad to be rid of some.
PolishProblem polega na tym, że najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego jest pozbycie się energii jądrowej.
The problem is that the best form of nuclear safety is to phase it out.
PolishNajwiększym problemem jest jednak pozbycie się piętna.
The hardest barrier really is around stigma reduction.
PolishStworzenie rządów prawa, poprzez pozbycie się korupcji, powinno być jednym z priorytetów albańskiego rządu.
The creation of rule of law, by stamping out corruption, should be one of the Albanian government's priorities.
PolishIle chcesz za pozbycie się tego gościa?
How much do you want to get rid of this guy?
PolishTo jest mój osobisty sposób na pozbycie się własnego umysłu - pozbycie się tego umysłu, który mówi: "Hej, przecież wiesz, co robisz. ~~~ Doskonale wiesz, co robisz."
I'm not going to do what I planned to do, and I put myself into absolute panic.
Polish(Śmiech) Nie ma sposobu na pozbycie się kulek Nie ma sposobu na pozbycie się kulek więc tworzą coraz większy stos niestrawnych kulek.
(Laughter) There's no mechanism in this game for them to go anywhere but into a bigger and bigger pile of indigestible Styrofoam peanuts.
PolishJeśli bezpieczeństwo energetyczne w Europie to dla nas sprawa pierwszorzędnej wagi, błędem byłoby pozbycie się jednego z możliwych źródeł energii.
If the energy security of Europe is a priority for us, then it would be a mistake to abandon one of the possible energy sources.
PolishCelem jest pozbycie się napięć społecznych za pomocą dialogu, jednak w rzeczywistości jest to często dialog międzywyznaniowy, tak więc sprzeciwiam się temu.
The intention is to get rid of social tensions by means of dialogue, but in reality this is often inter-religious dialogue and I therefore object to it, Commissioner.
PolishSprawozdanie Gorensa przewiduje pozbycie się 190 milionów euro, z czego 17,4 miliona na instrument szybkiego reagowania na gwałtownie rosnące ceny żywności w państwach rozwijających się.
The Goerens report will blow EUR 190 million, including EUR 17.4 million for a facility for rapid response to soaring food prices in developing countries.