"podobieństwo" - Engelsk översättning

PL

"podobieństwo" på engelska

PL podobieństwo
volume_up
{neutrum}

podobieństwo
volume_up
resemblance {substantiv}
Nowy Traktat wciąż wykazuje duże podobieństwo do konstytucji.
The new Treaty still bears a strong resemblance to the Constitution.
(Śmiech) Podobieństwo widać gołym okiem.
(Laughter) Obviously, you see the resemblance.
Udało im się nawet dojść do pewnych odpowiedzi, jak na przykład mity, które zdominowały ich życie, mimo jakiegokolwiek podobieństwa do prawdy.
They even arrived at answers, such as myths, that dominated their lives, yet bore almost no resemblance to the truth.
podobieństwo (även: monotonia, jednostajność)
volume_up
sameness {substantiv}
podobieństwo
volume_up
similarity {substantiv}
Ich podobieństwo nie jest szczególnie ciekawe.
In the end, their similarity is not that interesting.
Przy ustalaniu stopnia podobieństwa różnych witryn Google bierze pod uwagę wiele czynników.
Google uses several factors to determine the similarity of different sites.
Uderzające podobieństwo do ekonomii wczesnego internetu.
So there are striking similarities, I think, to the Internet boom, right?
podobieństwo
volume_up
similitude {substantiv}
A mówiąc przez proroków widzenia wiele pokazywać będę, a przez proroków podobieństwa podawać będę.
I have also spoken unto the prophets, and I have multiplied visions; and by the ministry of the prophets have I used similitudes.
podobieństwo
volume_up
verisimilitude {substantiv} [form.] (resemblance)

Användningsexempel för "podobieństwo" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishSystem porównuje każdy moment jednego i drugiego by stwierdzić podobieństwo.
The system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
PolishBo się ukazało na onych Cherubinach podobieństwo ręki człowieczej pod skrzydłami ich.
And there appeared in the cherubim the form of a man's hand under their wings.
PolishA gdy sam tylko był, pytali go ci, co przy nim byli ze dwunastoma, o to podobieństwo.
And when he was alone, they that were about him with the twelve asked of him the parables.
PolishA gdy wszedł w dom od onego ludu, pytali go uczniowie jego o to podobieństwo.
And when he was entered into the house from the multitude, his disciples asked of him the parable.
PolishI odmienili chwałę swą w podobieństwo wołu, jedzącego trawę.
Thus they changed their glory For the likeness of an ox that eateth grass.
PolishUderzające podobieństwo do ekonomii wczesnego internetu.
So there are striking similarities, I think, to the Internet boom, right?
PolishAle nie w tym tkwi prawdziwe podobieństwo do Sieci.
But that is not the -- and that's not the part that's really most similar to the Web.
Polish. ~~~ Więc to... dla mnie wystarczająco duże podobieństwo właśnie teraz.
And I think he's Mexican, so that's -- honestly, that's close enough for me right now.
PolishA odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.
And Peter answered and said unto him, Declare unto us the parable.
PolishI powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać,
And he spake a parable unto them to the end that they ought always to pray, and not to faint;
PolishJak uczy Tora, jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga, więc my też musimy być miłosierni.
And we, as taught within the Torah that we are made in the image of God, so we too have to be compassionate.
PolishI pytali go uczniowie jego, mówiąc: Co by to było za podobieństwo?
And his disciples asked him what this parable might be.
PolishI powiedział im podobieństwo, mówiąc: Niektórego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło.
And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully:
PolishPodobieństwo stron określamy na podstawie podobieństwa struktury linków i innych czynników.
We look at similarities between the link structures as well as other factors to help determine similar pages.
PolishA gdy się schodził wielki lud, i z różnych miast garnęli się do niego, rzekł przez podobieństwo;
And when a great multitude came together, and they of every city resorted unto him, he spake by a parable:
Polish(NL) Według mnie istnieje podobieństwo między sprawą Romów a kwestiami rasowymi w Stanach Zjednoczonych.
(NL) There is, to my mind, a likeness between the Roma issue and the issue of race in the United States.
PolishA to podobieństwo takie jest: nasienie jest słowo Boże.
Now the parable is this: The seed is the word of God.
PolishCelem jest otwarcie rynków, przeprowadzone w miarę możliwości na podobieństwo jednolitego rynku Unii Europejskiej.
The opening up of markets, carried out if possible in the image of the EU single market, is the objective.
PolishPowiedział też i wezwanym podobieństwo, (bacząc, jako przedniejsze miejsca obierali,) mówiąc do nich:
And he spake a parable unto those that were bidden, when he marked how they chose out the chief seats; saying unto them,
PolishTo tu widzę podobieństwo do tańca na wulkanie, na wulkanie wypełnionym nie lawą ani pyłem, a brakiem zaufania.
It is there that I see the parallel with dancing on a volcano; a volcano filled not with lava or ash but with distrust.