"oczyszczony" - Engelsk översättning

PL

"oczyszczony" på engelska

volume_up
oczyszczony {adj. mask.}
EN

PL oczyszczony
volume_up
{adjektiv maskulinum}

oczyszczony
Kiedy my złożyliśmy tam wizytę, obóz został oczyszczony, a zamiast przetrzymywanych imigrantów były kukły.
When we visited, the camp had been cleared and the detainees replaced by puppets.
Potwierdź, czy teren został oczyszczony.
Confirm that the area has been cleared.
Przegrał swoją sprawę przed sądami belgijskimi oraz w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, ale teraz został oczyszczony przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
He lost his case in the Belgian court system and in the European Court of Justice, but now he has been cleared by the European Court of Human Rights.

Synonymer (polska) till "oczyszczony":

oczyszczony
oczyścić

Användningsexempel för "oczyszczony" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

PolishTabletki 4 mg zawierają dodatkowo talk oczyszczony i żelaza tlenek żółty (E172).
The 4 mg tablet also contains purified talc and iron oxide yellow (E172).
PolishDwutlenek węgla, odrobina promieni słonecznych i otrzymujemy wysoce oczyszczony lipid.
Carbon dioxide, a little bit of sunlight, you end up with a lipid that is highly refined.
PolishSzczepionka zawiera również oczyszczony otoczkowy wielocukier (fosforan polirybozylorybitolu:
This vaccine contains the purified capsular polysaccharide (polyribosyl ribitol phosphate:
PolishPreparat Equilis Te jest szczepionką, która zawiera oczyszczony toksoid tężca.
Equilis Te is a vaccine containing purified tetanus toxoid.
PolishPrzed rozpoczęciem leczenia zewnętrzny przewód słuchowy powinien być dokładnie oczyszczony i wysuszony.
The external ear canal should be meticulously cleaned and dried before treatment.
Polish3/ 18 Przed rozpoczęciem leczenia zewnętrzny przewód słuchowy powinien być dokładnie oczyszczony i wysuszony.
The external ear canal should be meticulously cleaned and dried before treatment.
PolishOczyszczony toksoid błoniczy Substancja czynna:
Purified adsorbed diptheria toxoid (PDT)
Polish"Zostanie oczyszczony!”
PolishPrzeszedłem przez ten sam okres wstydu i obwiniania się i poczułem się oczyszczony i wróciłem do pracy, do czasu kolejnych błędów.
And I went through the same period of shame and recriminations and felt cleansed and went back to work, until it happened again and again and again.
PolishKtórykolwiek zgotował wszystko serce swe, aby szukał Boga, Pana Boga ojców swoich, choćby oczyszczony nie był według oczyszczenia świątnicy.
that setteth his heart to seek God, Jehovah, the God of his fathers, though [he be] not [cleansed] according to the purification of the sanctuary.
PolishHypromeloza Dwutlenek tytanu E171 Makrogol 3000 Talk oczyszczony Laktoza jednowodna trójoctan glicerolu Żółty tlenek żelaza E172 Czerwony tlenek żelaza E172.
Hypromellose 6cP Titanium dioxide E171 Macrogol 3000 Purified talc Lactose monohydrate Glycerol triacetate Iron oxide red E172 Iron oxide yellow E172.
PolishZaleca się by przed zastosowaniem produktu przewód słuchowy zewnętrzny był oczyszczony i suchy oraz by nadmiar włosów z przewodu słuchowego zewnętrznego został usunięty.
It is recommended that the external ear canal should be cleaned and dried before treatment and excess hair around the treatment area be cut.
PolishSubstancją czynną rekombinowanej szczepionki przeciwko wirusowi wątroby B – HBVAXPRO - jest oczyszczony antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, który jest rekombinantem (HbsAg).
The active substance of HBVAXPRO, Hepatitis B (Recombinant) vaccine, is purified Hepatitis B virus surface antigen, recombinant (HBsAg).
Polish., Siemens został oczyszczony z zarzutów.
However, it should also be noted that in this instance, Siemens was acquitted in the case in the first ruling of the Criminal Court of Madrid issued on 22 June 2006.
PolishTedy Paweł wziąwszy z sobą one męże, nazajutrz oczyszczony będąc z nimi, wszedł do kościoła, opowiadając wypełnienie dni oczyszczenia, aż za każdego z nich oddana była ofiara.
Then Paul took the men, and the next day purifying himself with them went into the temple, declaring the fulfilment of the days of purification, until the offering was offered for every one of them.